Brambles z najwyższym wynikiem w rankingu magazynu Barron’s

Brambles z najwyższym wynikiem…

Wydawany przez Dow Jones magazyn Barron’s uznał globalnego specjalistę w obszarze łańcucha dostaw za światowego lidera zrównoważonego rozwoju.

Brambles, wiodąca firma w sektorze usług logistycznych, uzyskała najwyższy wynik w rankingu zrównoważonego rozwoju magazynu Barron’s, wydawanego przez agencję Dow Jones. Wydawcą amerykańskiego magazynu Barron’s jest Dow Jones & Company - jedna z filii News Corp oraz spółka-siostra związana z dziennikiem finansowym The Wall Street Journal. 

W Polsce grupa Brambles obecna jest za sprawą marki CHEP, której działalność w równym stopniu odzwierciedla idee zrównoważonego rozwoju. Spółka skupia swoje działania wokół zwiększania efektywności oraz budowania najwyższych standardów w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw.

Oparty na założeniach gospodarki cyrkularnej, model biznesowy Brambles umożliwia współużytkowanie i ponowne wykorzystywanie największego na świecie zasobu palet i nośników wielokrotnego użytku. Dzięki temu, obsługując swoich klientów, Brambles zmniejsza negatywny wpływ na środowisko oraz zwiększa wydajność i bezpieczeństwo łańcuchów dostaw na całym świecie. Platformy Brambles stanowią niewidoczny filar globalnych łańcuchów dostaw wykorzystywany przede wszystkim w handlu detalicznym, przemyśle wytwórczym oraz dystrybucji dóbr szybkozbywalnych, produktów świeżych i napojów, pomagając ograniczać ilość odpadów i emisji w ramach wewnętrznych procesów klientów.  

- Jesteśmy bardzo dumni z okazanego nam uznania. Zrównoważony rozwój leży u podstaw naszej działalności, ponieważ nasz model cyrkulacyjnej gospodarki pomaga oszczędzać zasoby naturalne oraz eliminować odpady i emisję dwutlenku węgla. Te problemy są obecnie najważniejsze dla naszych klientów - powiedział Graham Chipchase, CEO grupy Brambles.

- Nasz model współużytkowania i ponownego wykorzystywania opiera się na potencjale sieci kooperacji uwalniając nowe możliwości współpracy, która pozwala eliminować puste przebiegi i obniżać koszty - czego nie da się osiągnąć za pomocą innych rozwiązań. Wierzymy, że biznes odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu zrównoważonej przyszłości i już nie możemy się doczekać, aż będziemy mogli przedstawić cele zrównoważonego rozwoju, które planujemy osiągnąć w ciągu kolejnych pięciu lat.

Jak Brambles tworzy zrównoważone łańcuchy dostaw

Na podstawie badań oceny cyklu życia, które porównują rozwiązania platform wielokrotnego użytku z równoważnymi rozwiązaniami jednorazowego użytku, Brambles może określić korzyści środowiskowe, jakie zapewnia w łańcuchach dostaw swoich klientów. W 2019 roku było to łącznie 2,0 mln ton CO2, 1,3 mln ton odpadów i 2600 mln litrów wody. I nie spoczywamy na laurach:

99,7% drewna wykorzystywanego przez Brambles pochodzi z certyfikowanych źródeł, a 60% całej zużywanej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Staramy się również aktywnie przyczyniać do tworzenia lepszych miejsc pracy i budowania lepszych społeczności na całym świecie. Firma współpracuje również z Fundacją Ellen MacArthur i innymi znanymi markami w ramach Circulytics, nowego narzędzia cyfrowego, które dokładnie mierzy cyrkulacyjność i wspiera przejście firmy na gospodarkę o obiegu zamkniętym, niezależnie od branży, ich złożoności czy wielkości.

Działalność Brambles opiera się na zasadach, które nieodłącznie związane są z pojęciem zrównoważonego rozwoju. W rankingu Barron’s grupa Brambles została uznana za najbardziej zrównoważoną firmę na świecie w 2020 roku, która będzie odgrywać kluczową rolę w kształtowaniu zrównoważonej przyszłości. 

brak
 

Firma specjalizuje się w usługach wynajmu palet i kontenerów

Polska