Branża chemiczna spotka się w Toruniu

Branża chemiczna spotka się… VII już raz w gościnnych murach Dworu Artusa branża chemiczna spotka się na swoim dorocznym Forum. 6 października o godz. 10.00 nastąpi uroczyste otwarcie Forum Ekologicznego Branży Chemicznej. Potrwa ono trzy dni.

W tym roku organizatorzy – Polska Izba Przemysłu Chemicznego oraz Sekretariat Programu „Odpowiedzialność i Troska”®, położyli nacisk na opracowanie takiego programu spotkania, który będzie wspierał przemysł w zakresie właściwej interpretacji przepisów środowiskowych i wypełniania obowiązków prawnych, z uwzględnieniem bieżącej sytuacji branży chemicznej.
Ostatniego dnia zaplanowana została debata na tak obecnie intrygujący temat:

„CZY TO PRAWDA, ŻE BEZ EFEKTU CIEPLARNIANEGO ŻYCIE NA NASZEJ PLANECIE BYŁO BY PRAKTYCZNIE NIEMOŻLIWE, PONIEWAŻ ŚREDNIA TEMPERATURA ZIEMI WYNOSIŁA BY -18°C, A NIE JAK OBECNIE 15°C?”

O faktach i mitach związanych z efektem cieplarnianym, a zwłaszcza wpływem działalności człowieka na obserwowane zmiany klimatyczne, uczestnicy Forum będą mogli podyskutować z zaproszonymi ekspertami oraz przedstawicielami organizacji ekologicznych.

Forum Ekologiczne Branży Chemicznej


Czytaj więcej:
Ekologia 660