CHEP Polska otwiera swoje czwarte centrum serwisowe

CHEP Polska otwiera swoje czwarte centrum serwisowe
Firma CHEP otworzyła niedawno na terenie naszego kraju czwarte centrum serwisowe, z którego dostarcza niebieskie palety do swoich klientów.

CHEP Polska jest oddziałem międzynarodowej firmy specjalizującej się w usługach wynajmu palet i kontenerów (ang. pooling). Działa na polskim rynku od dziewięciu lat i stopniowo staje się coraz bardziej rozpoznawalnym dostawcą unikalnych usług outsourcingowych w zakresie zarządzania opakowaniami, umożliwiających przedsiębiorcom wydzielenie poza strukturę działalności pozaoperacyjnej i skoncentrowanie się na produkcji i sprzedaży swoich towarów.

- Nasza oferta stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie przedsiębiorców borykających się z problemami wynikającymi z ryzyka prawnego obrotu paletami, kwestionowania „legalności” palet drewnianych, kłopotliwego ustalania sald wymiany z odbiorcami i dostawcami czy też niskiej jakości tych opakowań. CHEP oferuje profesjonalną usługę wynajmu palet rozpoznawalnych dzięki charakterystycznejj niebieskiej barwie, która umożliwia przedsiębiorcom magazynującym i transportującym swoje produkty na paletach, przeniesienie na CHEP szeregu czasochłonnych i kosztownych funkcji w obszarze zarządzania paletami - tłumaczy Marta Górska, marketing manager firmy CHEP.

CHEP Polska otwiera swoje czwarte centrum serwisowe

Centrum serwisowe to miejsce, z którego palety CHEP są przekazywane klientom spółki, czyli producentom, importerom i eksporterom produktów. Palety wysyłane przez odbiorców pod ich towarem do dystrybutorów są w dalszej kolejności odbierane przez firmę CHEP i zwracane do centrum serwisowego, gdzie przed ich wydaniem do ponownego użycia przechodzą wnikliwe procesy kontroli jakości oraz gdy zachodzi taka konieczność są poddawane naprawie.

System wynajmu palet CHEP wyklucza konieczność prowadzenia rozliczeń sald palet z dystrybutorami, usprawnia i zapewnia płynność całego łańcucha dostaw eliminując problem odrzucenia palet przez dystrybutora - palety CHEP są uznawane i przyjmowane przez sieci handlu nowoczesnego - i repaletyzacji towaru.

- Nasi klienci nie odbierają palet od dystrybutorów – odbiorem palet CHEP zajmuje się dedykowana firma transportowa dzięki czemu przedsiębiorcy unikają zbędnej administracji: prowadzenia ewidencji palet, ustalania terminów odbioru palet oraz dyskusji na temat ilości i jakości zwróconych nośników – dodaje Marta Górska.

Nowe centrum serwisowe CHEP mieści się w Kampinosie, w pobliżu centrów logistycznych w Błoniu (7 km), 30 km na wschód od Warszawy. Centrum Serwisowe w Kampinosie stanowi istotne uzupełnienie dla dotychczasowej sieci, na którą składają się centra w pobliżu Poznania (Gądki), Katowic (Świętochłowice) i Radomia (Kozienice). CHEP obsługuje na terenie Polski kilkuset przedsiębiorców dystrybuujących swoje produkty poprzez sieci handlu nowoczesnego oraz tradycyjnego.


brak
 

Firma specjalizuje się w usługach wynajmu palet i kontenerów

Polska