Cały łańcuch wartości Lanxess ma być neutralny dla klimatu

Cały łańcuch wartości Lanxess…

Producent chemii specjalistycznej, firma Lanxess robi kolejny krok w ochronie klimatu i wyznacza cel dla swoich emisji z poziomu 3. Koncern dąży do tego, aby przepływy łańcuchów dostaw do 2050 roku stały się neutralne dla klimatu. Poziom 3 obejmuje emisje pośrednie, przede wszystkim z zakupionych surowców, ale także z logistyki i produktów końcowych. Do 2030 roku emisje z zakresu poziomu 3 mają zostać zredukowane o 40 procent w porównaniu z rokiem bazowym 2015, z 27 000 do 16 500 kiloton równoważników CO2. Dla bezpośrednich emisji w produkcji (poziom 1) oraz dla energii pozyskiwanej (poziom 2) firma Lanxess już trzy lata temu postawiła sobie za cel osiągnięcie neutralności klimatycznej do roku 2040.

Cele klimatyczne firmy Lanxess są zgodne z paryskim porozumieniem klimatycznym. Zostało to teraz zatwierdzone przez renomowaną inicjatywę Science Based Targets (SBTi). Wspólna inicjatywa organizacji ochrony klimatu CDP, UN Global Compact, World Resources Institute i World Wide Fund for Nature zatwierdziła cele koncernu w zakresie redukcji emisji i zaaprobowała, że Lanxess przyczynia się do ograniczenia globalnego ocieplenia do maksymalnie 1,5 stopnia Celsjusza. Temperatura ta jest powszechnie uważana za próg, który pozwoli zapobiec katastrofie klimatycznej.

- Aby zatrzymać zmiany klimatu, nasze społeczeństwa muszą przekształcić się w neutralność klimatyczną. Chcemy dołożyć swoją cegiełkę. Nasz cel, aby do 2040 roku stać się neutralnym klimatycznie w zakresie bezpośrednich emisji i pozyskiwanej energii, jest już bardzo ambitny. Dzięki dodatkowym celom dla naszych emisji z zakresu poziomu 3, robimy kolejny krok wraz z naszymi dostawcami i klientami - powiedział Matthias Zachert, prezes zarządu Lanxess AG. - Zatwierdzenie naszego zobowiązania przez SBTi pokazuje, że jesteśmy na właściwej, odpowiedzialnej drodze.

- Dziś Lanxess dołącza do rosnącej listy firm, których cele oparte na nauce są zgodne z ograniczeniem globalnego ocieplenia do 1,5°C - powiedział Luiz Amaral, dyrektor naczelny inicjatywy Science Based Targets. - Potrzebujemy teraz więcej podmiotów korporacyjnych, które wyznaczą ambitne cele jak Lanxess.

Strategia opracowana dla neutralnego klimatycznie łańcucha dostaw

Aby osiągnąć swoje cele z poziomu 3, koncern uruchomił program Net Zero Value Chain. Ta strategia w kierunku neutralności klimatycznej wzdłuż całego łańcucha wartości opiera się na trzech filarach:

  • Zrównoważone surowce: Lanxess dokonuje realokacji zakupów surowców i w coraz większym stopniu zaopatruje się w zrównoważone surowce, które są oparte na surowcach bio-pochodnych, podlegają recyklingowi lub są produkowane z wykorzystaniem energii odnawialnej. Aktualne przykłady takich surowców to produkowany w sposób zrównoważony cykloheksan do wysokowydajnych tworzyw sztucznych pod marką Durethan lub poliole polieterowe na bazie skrobi do prepolimerów pod marką Adiprene.
  • Zielona logistyka: Ślad CO2 jest ważony w większym stopniu niż dotychczas przy wyborze środków transportu towarowego. Lanxess zamierza również wykorzystać innowacyjne rozwiązania, takie jak "zielone statki" ze zrównoważonymi układami napędowymi. Ulepszone planowanie logistyczne ma również na celu zwiększenie wykorzystania aktywów transportowych, optymalizację środków transportu towarowego i zmniejszenie zapotrzebowania na transport towarowy.
  • Produkty neutralne dla klimatu: Lanxess rozszerza swoją ofertę produktów neutralnych klimatycznie i rozwiązań o niskim śladzie CO2. Od jesieni 2021 roku produkty te otrzymały etykietę marki "Scopeblue". Przykładem może być trimetylolpropan (TMP), którego około połowa jest wytwarzana ze zrównoważonych surowców, lub kompozyt Tepex, który jest oparty na lnie i kwasie mlekowym. W perspektywie średnioterminowej Lanxess zamierza zaoferować niskoemisyjne i neutralne dla klimatu alternatywy dla wszystkich swoich produktów. Celem jest posiadanie w swoim portfolio do 2050 roku wyłącznie produktów neutralnych klimatycznie. Lanxess chce również ilościowo określić ślad węglowy wszystkich swoich produktów.

- Dzięki programowi Net Zero Value Chain Program kontynuujemy transformację naszego portfolio produktów w kierunku neutralności klimatycznej. W ten sposób wspieramy również naszych klientów, którzy coraz częściej szukają zrównoważonych rozwiązań - powiedział Zachert.

lxs-netzerovaluechain
brak
 

LANXESS jest jednym z najważniejszych producentów specjalistycznych środków chemicznych na świecie. Przedmiotem działalności koncernu jest opracowywanie, produkcja i dystrybucja półproduktów chemicznych, dodatków, specjalistycznych substancji chemicznych oraz tworzyw sztucznych.

Polska

Reportaże

Forum