Clyrell EC340Q - nowy standard w ofercie BOPS

Clyrell EC340Q - nowy standard…
Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. (BOPS), która jest w pełni zależna od Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. (BOP), w swej ofercie handlowej posiada nowy gatunek polipropylenu Clyrell EC340Q, który jest produkowany w fabrykach Grupy LyondellBasell. Clyrell EC340Q wyznacza standard w przemysłowej produkcji artykułów użytkowych metodą wtrysku.

Clyrell EC340Q oferuje wiele istotnych zalet dla tych wszystkich przetwórców i odbiorców końcowych, którzy wytwarzają opakowania do żywności, zabawki, artykuły użytkowe gospodarstwa domowego, pojemniki oraz artykuły sportowe.

Najważniejsze właściwości, które wyróżniają nowy gatunek EC340Q spośród innych kopolimerów heterofazowych rekomendowanych do zastosowań wtryskowych to:
  • wyjątkowe właściwości optyczne w zakresie połysku i translucentności,
  • doskonała udarność (szczególnie w zakresie niskich temperatur),
  • wyjątkowa odporność na zbielenie,
  • mały skurcz połączony z niską tendencją do paczenia,
  • dobra odporność na zarysowanie.
Gatunek Clyrell EC340Q jest używany przez przetwórców w zastosowaniach, które na ogół wymagają właściwości typowego ABS (kopolimer akrylonitryl-butadien-styren). W porównaniu do ABS w warunkach przetwórstwa, EC340Q zapewnia krótsze czasy chłodzenia (wystarczające do odformowania wypraski już w początkowym etapie fazy chłodzenia ze względu na niższą temperaturę stopu i lepsze przewodnictwo cieplne). Dzięki zastosowaniu EC340Q uzyskujemy także doskonałe wybarwienie (łatwa pigmentacja barwnikami metalicznymi i pigmentami translucentnymi 3D) i wysoki połysk, wysoką temperaturę pracy oraz lepszą odporność chemiczną.

Clyrell EC340Q łatwo przetwarza się na różnych rodzajach wtryskarek przy użyciu typowego oprzyrządowania. Jest wykorzystywany w zastosowaniach konsumenckich, które charakteryzują się doskonałą udarnością i stabilnością wymiarów, a ponadto wybarwiane są na połyskliwe kolory.