Coca Cola na rynku opakowań w Polsce

Przykładem jest wprowadzenie kilkanaście miesięcy temu nowej butelki PET, do której rozlewana jest woda marki Kropla Beskidu. Opakowanie jest o 16 proc. lżejsze od swego poprzednika. Nowa butelka jest także dużo łatwiejsza w zgniataniu, co sprawia, że zajmuje mniej miejsca, gdy już zostanie wykorzystana.

Od punktu zero, czyli 2008 r. firmy Coca-Cola już o 11 proc. obniżyły ciężar litrowych butelek PET przeznaczonych w naszym kraju na napoje gazowane. W przypadku butelek 2-litrowych ta obniżka dokonała się o 8 proc. W 2009 roku ograniczono wagę butelek PET do wody mineralnej o 20 proc. Tak dużej jednorazowej obniżki na rynku w Polsce wcześniej nie było. Z kolei w 2010 r. wprowadzono nowy typ zamknięcia w opakowaniach PET, co pozwoliło m.in. na dalszą redukcję wagi o 4 – 8 proc. w zależności od typu butelki.

- W naszej firmie opakowania nie są postrzegane jako odpady, ale jako cenny surowiec. Celem jest stworzenie obiegu zamkniętego opakowań i przetwarzanie zużytych na nowe. Zmniejszamy ilość odpadów opakowaniowych poprzez zwiększanie efektywności produkcji i stosowanie segregacji. Inwestujemy w technologie i systemy odzysku zużytych opakowań – tłumaczą przedstawiciele Coca Coli.

Coca Cola


Celem na 2015 r. jest także odzyskiwanie takiej ilości opakowań, która stanowiłaby ekwiwalent 50 proc. butelek i puszek zużywanych rocznie przez firmę. Coca Cola dąży też do pozyskiwania 25 proc. tworzywa PET z materiałów przetworzonych lub surowców odnawialnych. Obecnie w Polsce materiał PET odzyskany w procesie recyklingu stosowany jest już w produkcji dwóch rodzajów butelek, stanowiąc od 20 do 25 proc. materiału tych opakowań.

Istotnym aspektem strategii zrównoważonego rozwoju są działania społeczne podejmowane na rzecz recyklingu. Chodzi tu głównie o organizowanie lub sponsorowanie imprez masowych. Firmy systemu Coca-Cola współpracują m.in. z organizacją Rekopol, która rozbudowuje system selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych i jest jedyną instytucją działającą na zasadach non-profit, a także przedstawicielem Zielonego Punktu w naszym kraju.
Oczywiście od lat Coca-Cola utrzymuje pozycję największego gracza na rynku napojów bezalkoholowych w Polsce. W 2011 r. jej udział wyniósł 12,9 proc. pod względem wielkości sprzedaży i 22,4 proc. pod względem wartości sprzedaży.

O pozycji światowej najlepiej świadczą nie tyle dane statystyczne, co pewna nigdy wprost niewypowiedziana, ale dla zorientowanych wiadoma kwestia. Gdy Międzynarodowy Komitet Olimpijski wybierał gospodarza, mających się odbyć w 1996 r. Igrzysk Olimpijskich murowanym faworytem były Ateny. Igrzyska w miejscu, gdzie 100 lat wcześniej narodził się współczesny olimpizm wydawały się czymś naturalnym. A jednak gospodarzem zostało amerykańskie miasto Atlanta. Znaczenie stanu Georgia dla USA można byłoby przyrównać np. do znaczenia województwa zachodniopomorskiego dla Polski. Niczym szczególnym się nie wyróżnia. Tyle tylko, że to w Atlancie ma swoją siedzibę Coca Cola, będąca partnerem MKOL. Do dzisiaj mówi się więc, że koncern Igrzyska sobie wtedy kupił.