DIC przejmie globalny dział pigmentów BASF

DIC przejmie globalny dział…

BASF i firma DIC z branży chemikaliów wysokowartościowych porozumiały się w sprawie przejęcia globalnego działu pigmentów BASF. Cenę zakupu przy założeniu zerowego poziomu zadłużenia i gotówki ustalono na 1,15 mld euro. Finalizację tej transakcji przewiduje się na czwarty kwartał 2020 r. Zbycie działu pigmentów wymaga jeszcze zatwierdzenia przez odpowiednie organy ochrony konkurencji.

- Osiągnęliśmy nasz cel znalezienia właściciela, który traktuje pigmenty jako strategiczną domenę swojej działalności - mówi dr Markus Kamieth, członek zarządu BASF SE, odpowiedzialny za segment rozwiązań dla przemysłu. - DIC realizuje ambitne plany wzrostu i zapowiada dalszy rozwój działalności w najbliższych latach. Jesteśmy przekonani, że dział pigmentów będzie mógł nadal rozwijać swój potencjał w ramach DIC.

DIC jest japońską spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Tokio i zatrudnia około 20 000 pracowników na całym świecie. Firma z siedzibą w Tokio, założona w 1908 r., działa w ponad 60 krajach, a w 2018 r. odnotowała wpływy ze sprzedaży w wysokości około 800 mld jenów (tj. ok. 6,8 mld euro). Pod hasłem "Color & Comfort" DIC jest aktywna w trzech segmentach: opakowania i grafika, produkty funkcjonalne oraz kolor i wyświetlacze. Segment koloru i wyświetlaczy obejmuje portfolio pigmentów.

- Nakreśliliśmy precyzyjną ścieżkę wzrostu dla DIC, w tym zwiększenie przychodów ze sprzedaży do 1 bln jenów (tj. ok. 8 mld euro) do 2025 r. W tym kontekście portfolio pigmentów BASF jest ważnym strategicznym uzupełnieniem, które pomoże nam szybciej osiągnąć wyznaczone cele. Pozwoli nam rozszerzyć pozycję firmy jako jednego z czołowych globalnych dostawców pigmentów oraz zaoferować klientom jeszcze więcej wszechstronnych rozwiązań - tak zawartą umowę skomentował Kaoru Ino, prezes i dyrektor generalny DIC.

Dla dr. Alexandra Haunschilda, starszego wiceprezesa i dyrektora zarządzającego spółki BASF Colors & Effects odpowiedzialnej za pigmenty w ramach BASF, umowa jest szansą na kontynuację ścieżki rozwoju rozpoczętej w 2016 r. - Postrzegamy DIC jako właściciela gotowego inwestować, przychylnego innowacjom oraz zainteresowanego długofalowym sukcesem działu - mówi Haunschild.

- Jako wieloletni kontrahent BASF cenimy fachowość i zaangażowanie pracowników BASF zatrudnionych w dziale pigmentów. Łącząc nasze biznesy, DIC/Sun potwierdza ambicję osiągnięcia statusu jednego z najbardziej innowacyjnym dostawców pigmentów w skali globalnej - dodaje Myron Petruch, członek zarządu DIC i dyrektor generalny należącej do grupy DIC spółki Sun Chemical działającej na rynku pigmentów.

Dział pigmentów firmy BASF, zatrudniający około 2600 pracowników na całym świecie, w 2018 r. wygenerował około 1 miliarda euro przychodów ze sprzedaży.

Źródło: BASF