Domieszki do znakowania laserem

Laserowe znakowanie produktów to ważny trend we współczesnym przemyśle. Do znakowania materiałów z tworzyw sztucznych, metali i ceramiki używa się przede wszystkim laserów Nd:YAG. W laserach tych wzbudzanie energii wywoływane jest poprzez diody i lampy, a moc wyjściowa mieści się w przedziale 3 - 150 W. Prędkość wykonywania znaków sięga nawet do kilku metrów na sekundę.

Rodzaj polimeru, kolor, parametry obróbki to kluczowe czynniki jeśli chodzi o znakowanie laserem. Jednak nie mniej istotną role odgrywa właściwy wybór odpowiedniej domieszki i aparatury.

Tworzywo sztuczne pozbawione domieszki do laseru nie jest lub w najlepszym wypadku jest niewystarczająco dobre do oznakowania. W takim wypadku laser przenika przez polimer bez pozostawienia jakiegokolwiek widocznego efektu. Przy zastosowaniu domieszki do laseru energia pochodząca z lasera jest prowadzona bezpośrednio pod powierzchnią polimeru, w miejscu które ma być następnie oznakowane. W wielu polimerach skutkuje to zintensyfikowaniem koloru, przy czym działanie laseru skierowane jest na polimer lub na pigmenty wrażliwe na laser.

Korzyści powstałe ze znakowania laserem są niezwykle szerokie. Wymienić tu można bezdotykową procedurę, brak konieczności używania tuszu lub barwnika, brak potrzeby impregnacji polimeru, większą ochronę przed podrobieniem lub przerobieniem oznakowania, a także długi okres istnienia dokonanego już oznakowania.

Warto również zauważyć, że domieszki do znakowania laserem oferują wiele korzyści w porównaniu z bezpośrednim znakowaniem dokonywanym przez wrażliwe na laser pigmenty. Te zalety to optymalny poziom dyspersji, obróbka wykonywana bez jakichkolwiek zabrudzeń, a także precyzyjne dawkowanie.

Możliwości zastosowania domieszek do znakowania laserem są bardzo zróżnicowane, poczynając od reklam powstałych na zamknięciach butelek, poprzez kody kreskowe na opakowaniach, aż do m.in. zawierających dużo informacji oznaczeń na pojemnikach. Dodatkowo w przyszłości zakres zastosowań powinien się jeszcze zwiększyć i obejmować m.in. szyfrowanie opakowań do żywności, choćby takich jak pojemniki do jogurtów. Mówi się również o zastępowaniu etykietowania przez szyfrowanie prowadzone bezpośrednio na pojemniku. Korzyści takiego rozwiązania to m.in. niezmienne oznakowanie przedmiotów i stosunkowo proste sortowanie dla celów recyklingu.

Czytaj więcej: Znakowanie 25 Barwniki 75