Druk cyfrowy - możliwe kłopoty występujące podczas procesu produkcji

Jak zatem można zapobiegać elektryczności statycznej?

- Elektryczność statyczna jest podatna na warunki pogodowe i będzie silniej oddziaływała w chłodne i suche dni - mówi David Rogers. - Jeżeli materiał jest przechowywany w warunkach umiarkowanej wilgotności, pozwala to przynajmniej ograniczyć elektrostatyczność. Tym samym więc dobrym sposobem jest spróbowanie utrzymania odpowiedniego poziomu wilgoci w atmosferze i unikanie narażenia materiału przed drukiem na skrajne warunki temperaturowe. Idealne warunki to wilgotność względna 52 proc. i temperatura 21 st. C. Oczywiście, niewiele maszyn drukarskich ma luksus pracy w klimatyzowanych halach, jednak jeżeli wilgotność względna otoczenia spadnie poniżej 35 proc., przewodność papieru znacząco spada i następuje znaczny wzrost poziomu ładunku elektrostatycznego. Istnieje możliwość zakupu prostego przyrządu do pomiaru rezystancji. Wykonanie pomiaru dla papieru dobrze ukazuje potencjalne trudności. W przypadku pras cyfrowych, do których materiał podawany jest z rolki, problemy związane z elektrostatycznością często nie są oczywiste do momentu podzielenia materiału na arkusze.

Jednakże samo prawidłowe przechowywanie przypuszczalnie nie będzie wystarczające. System eliminacji ładunku elektrostatycznego złożony z listwy jonizującej i transformatora można zainstalować na prasie cyfrowej robiąc niewielką inwestycję. Dla zapewnienia skutecznego działania, listwy jonizujące od niektórych producentów wymagają ustawienia bardzo blisko materiału, co nie zawsze jest takie łatwe.

Zdaniem Davida Rogersa, listwy AC firmy Meech działają przy dużych odległościach od powierzchni materiału i ich kąt ustawienia można łatwo zmieniać, co oznacza możliwość neutralizacji większej powierzchni. Ruchome elementy mocowania ułatwiają dokonywanie zmian w ustawieniu listwy.

W jego opinii jedną z głównych kwestii dotyczących każdej listwy jonizującej jest utrzymywanie bolców w czystości, gdyż w trakcie pracy przyciągają kurz i zabrudzenia, a ich zanieczyszczenie dramatycznie obniża efektywność działania urządzenia. Czyszczenie nie powinno być czasochłonnym zadaniem i może zostać skutecznie przeprowadzone przy użyciu jedynie szczoteczki do zębów. Należy jednak uważać, próbując przezwyciężyć zjawisko elektrostatyki tylko przez regulację wilgotności w otoczeniu. Generalnie nie jest to skuteczne i może być źródłem innych problemów, takich jak pofalowanie brzegów arkuszy.

Ostatnią kwestią, której nie należy pomijać jest zdrowie i bezpieczeństwo. Osoba zatrudniona przy cyfrowych maszynach drukarskich nie jest narażona na takie same zagrożenia związane z elektrostatyką, jak na przykład osoby pracujące przy szybkobieżnych rolach czy systemach przewijających.

Jedna z wielu niepożądanych sytuacji napotykanych przez Meech na przestrzeni lat dotyczy pracowników nadzorujących. Bez ich wiedzy, w ich ciałach powstawał tak duży ładunek elektrostatyczny generowany przez poruszające się obok urządzenia, że w trakcie późniejszego czyszczenia przez nich prasy dochodziło do zapłonu rozpuszczalników.

W niektórych branżach elektrostatyka bywa tak groźna, że może spowodować przewrócenie się człowieka. Na szczęście nie dotyczy to pras cyfrowych. Jakkolwiek, w środowisku pracy, gdy operator nie spodziewa się porażenia, ładunek elektrostatyczny może doprowadzić do upuszczenie przez niego trzymanego przedmiotu lub nawet uderzenie własnym ciałem o maszyny.

Wpisz tytuł dla obrazu

Tekst powstał we współpracy z firmą Meech International

Czytaj więcej: Technologie 458