Druk opakowań i etykiet w Polsce

Druk opakowań i etykiet w Polsce
Opublikowany w maju raport firmy KPMG "Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce" wskazuje na duże zainteresowanie rynkiem druku opakowań i etykiet ze strony firm poligraficznych. 63 proc. ankietowanych przedsiębiorstw potwierdziło świadczenie usług druku opakowań lub etykiet (bądź obydwu); co więcej, w ciągu najbliższych 2-3 lat liczba podmiotów działających w tym segmencie wzrośnie. W najbliższym czasie rozpoczęcie druku opakowań zadeklarowało 10 proc. firm, natomiast drukiem etykiet chciałoby się zająć 4 proc. ankietowanych.

Z raportu wynika, iż spośród firm poligraficznych świadczących już usługi druku opakowań bądź etykiet ponad połowa planuje w najbliższym czasie rozszerzenie oferty.

Spośród ankietowanych firm poligraficznych większość - 88 proc. - zajmuje się drukiem na papierze. Znacznie mniejszy odsetek przedsiębiorstw drukuje na opakowaniach foliowych oraz z tektury falistej - taką usługę świadczy jedna czwarta firm. 20 proc. ankietowanych zajmuje się drukowaniem na opakowaniach z tworzyw sztucznych. Najrzadziej firmy poligraficzne drukują na szkle, metalach oraz tkaninach.

Najczęściej stosowaną techniką druku opakowań i etykiet jest offset - stosuje ją 75 proc. przedsiębiorstw. Ponad połowa firm oferuje usługi przechowalni, podobna liczba świadczy usługi introligatorskie. W przypadku opakowań 25 proc. firm posługuje się techniką sitodruku, druku cyfrowego oraz offset UV. W przypadku etykiet większy odsetek firm - ponad 40 proc. - stosuje technikę druku cyfrowego.

Usługę druku na opakowaniach do żywności, których wyrób jest regulowany prawnie, świadczy 45 proc. ankietowanych firm poligraficznych. Jedna czwarta firm oferuje niskonakładowy druk cyfrowy etykiet wysokiej jakości do opakowań spersonalizowanych. Inną metodą rozszerzenia oferty, stosowaną przez 80 proc. firm, jest proponowanie klientom uszlachetnianie druku poprzez laminowanie, lakierowanie czy kalandrowanie.

O ile dla mniejszych przedsiębiorstw poligraficznych druk opakowań i etykiet rzadko stanowi główny przychód, to większe firmy często specjalizują się w takich usługach. W ich przypadku 40 proc. firm przyznało, iż usługi dla opakowalnictwa stanowią 70 proc. przychodu.

Podobna tendencja widoczna jest w przypadku eksportu - o ile małe firmy rzadziej wykonują zlecenia zagraniczne, tak w przypadku największych graczy za granicę eksportuje swoje wyroby 60 proc. przedsiębiorstw. Głównymi partnerami zagranicznymi są Niemcy i Wielka Brytania.

Autorzy raportu zauważają, iż druk opakowań i etykiet jest obecnie w największej fazie rozwoju, o czym świadczy znaczny nominalny wzrost wartości eksportu. W latach 2009-2012 eksport opakowań kartonowych i etykiet wzrósł o 50 proc.