DuPont na ścieżce wzrostów

DuPont na ścieżce wzrostów
DuPont podsumował końcówkę 2009 r. Firma odnotowała tendencję wychodzenia z kryzysu. Wyniki wskazują na wzrost sprzedaży we wszystkich regionach.

Sprzedaż DuPonta w ostatnim kwartale ubiegłego roku wyniosła 6,4 mld dolarów, co stanowi wzrost o 10 proc. w stosunku do roku wcześniejszego. Rekordowe wzrosty sprzedaży – ponad 20 proc - odnotowały m.in. oferowane przez koncern tworzywa sztuczne.

Sprzedaż w ujęciu ilościowym wzrosła o 10 proc. - we wszystkich regionach. Sprzedaż w regionie Azji i Pacyfiku przewyższyła poziom sprzed kryzysu gospodarczego – odnotowano wzrost o 34 proc. w stosunku do 2008 r. – tym samym odzwierciedlenie znalazł duży popyt w Chinach, Japonii, Korei i Indiach.

- W całej naszej organizacji udało się osiągnąć cele założone na rok 2009 - podsumowała Ellen Kullman, DuPont CEO. - W roku 2010 nasza pozycja wzmocni się jeszcze bardziej – oprzemy się na naszych osiągnięciach z roku 2009 koncentrując się na wzroście sprzedaży przez dostarczanie innowacji wypływających z potrzeb rynku oraz przez naszą przewagę operacyjną. Jesteśmy w drodze do realizacji naszego celu – 10 proc. corocznego wzrostu sprzedaży oraz 20 proc. corocznego wzrostu zysków aż do 2012 r.

Czytaj więcej: Ze świata 317