DuPont podsumował pierwszy kwartał 2010 r.

DuPont podsumował pierwszy kwartał 2010 r.
Koncern DuPont podsumował pierwszy kwartał 2010 r. Skonsolidowany wynik sprzedaży netto wyniósł 8,5 mld dolarów i jest to rezultat o 23 proc. wyższy niż w ubiegłym roku.

Zysk netto DuPont w pierwszym kwartale wyniósł 1,129 mld dolarów - rok wcześniej było to 488 mln dolarów. Poprawa wyraźnie odzwierciedla wyższą sprzedaż w segmentach Performance Polymers, Electronics & Communications i Titanium Technologies jak również wynika ze zwiększonego wykorzystania mocy produkcyjnych, wyższych cen sprzedaży, zysków walutowych i niższych kosztów surowców. Wzrost został częściowo zredukowany przez zwyżkę kosztów stałych, powiązanych z inwestycjami i wyższe bezgotówkowe świadczenia emerytalne. Wzrost osiągnięto dzięki pracy wszystkich segmentów i regionów sprzedaży.

- W pierwszym kwartale tego roku, trendy makroekonomiczne przyczyniły się do wzrostu popytu na nasze innowacje naukowe. Działania podjęte rok temu przynoszą naszej firmie korzyści - w roku 2010 rośniemy w siłę - ocenia Ellen Kullman, Prezes i Dyrektor Generalny DuPont.

DuPont podwyższył całoroczną prognozę zysków do przedziału 2,50–2,70 dolarów na akcję – wcześniejszy wynosił 2,15–2,45 dolarów. Nowe szacunki wynikają z korzystniejszych marż operacyjnych przed opodatkowaniem i oczekiwanego silniejszego wzrostu sprzedaży, opartego na dalszej globalnej ekspansji firmy – przede wszystkim w regionie Azji i Pacyfiku. DuPont szacuje wartość wolnych środków pieniężnych na poziomie o 200 mln USD wyższym niż zakładano pierwotnie – i zwiększa roczną prognozę ich wartości z ponad 1,5 mld dolarów do ponad 1,7 mld dolarów.

Czytaj więcej: Ze świata 317