Dwunaste Forum Ekologiczne Branży Chemicznej za nami

Dwunaste Forum Ekologiczne… W dn. 30 września - 1 października w Toruniu odbyła się dwunasta edycja Forum Ekologicznego Branży Chemicznej. Organizatorem wydarzenia była Polska Izba Przemysłu Chemicznego wraz z Sekretariatem Programu "Odpowiedzialność i Troska".

Konferencja skupiła blisko 80 uczestników z przeszło 20 firm branży chemicznej z całej Polski. Prelegenci - eksperci w dziedzinie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa procesowego - przedstawili omawiane zagadnienia nie tylko od strony teoretycznej, lecz także praktycznej.

Forum otworzył Tomasz Zieliński, prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, wraz z Piotrem Chełmińskim, członkiem zarządu ds. rozwoju i energetyki w koncernie PKN Orlen SA, pełniącym także funkcję wiceprzewodniczącego rady Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Gości przywitał również Szczepan Burak, dyrektor Wydziału Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia.

Pierwsza część Forum poświęcona była kwestiom związanym z realizacją Programu "Odpowiedzialność i Troska" w Polsce. Certyfikaty Ramowego Systemu Zarządzania Responsible Care odebrali przedstawiciele firm realizujących Program: Fosfan SA, BASF Polska Sp. z o.o., Azelis Poland Sp. z o.o., PKN Orlen SA oraz Donauchem Polska Sp. z o.o. Certyfikaty w tym roku zostały przyznane również firmom: IMCD Polska SP. z o.o. oraz Novol Sp. z o.o. Specjalnymi statuetkami uhonorowano firmy świętujące 20-lecie przystąpienia do Programu: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy SA oraz Anwil SA.

ZOBACZ FOTORAPORT Z KONFERENCJI

W dalszej części pierwszego dnia konferencji poruszono cały czas aktualny temat dotyczący społecznej odpowiedzialności biznesu z perspektywy krajowej, jak i europejskiej. Temat został zaprezentowany przez Jacqueline Kacprzak, sekretarz zespołu ds. społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw przy Departamencie Innowacji i Przemysłu Ministerstwa Gospodarki. Z kolei Grzegorz Kaczmarek z Polskiego Stowarzyszenia Myjni Cystern poruszył istotny ze względu na cały łańcuch dostaw temat Europejskiego Dokumentu Mycia. Skupiono się również nad znakowaniem ekologicznym poszczególnych grup wyrobów EU Ekolabel - temat przybliżyła Joanna Tkaczyk, kierownik zespołu ds. współpracy zagranicznej z Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.

Pierwszy dzień konferencji to również blok wykładów poświęconych zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem. Blok ten został zainicjowany przez Pawła Zawadzkiego z Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, który przedstawił założenia projektu "Bezpieczna Chemia" realizowanego przez PIPCh. Następnie prelekcję dotyczącą transpozycji Dyrektywy SEVESO III do polskiego porządku prawnego wygłosił Andrzej Milczarek z Instytutu Chemii Przemysłowej, a przedstawieniem praktycznego podejścia do tworzenia planów operacyjno-ratowniczych zajął się Wacław Kozioł z Grupy Azoty Puławy.

W ostatniej części obrad pierwszego dnia konferencji przedstawiono tematy związane z nową polityką w zakresie odzysku i recyklingu odpadów (wystąpienie Krzysztofa Kawczyńskiego, przewodniczącego Komitetu Ochrony Środowiska Krajowej Izby Gospodarczej) oraz udziału organizacji społecznych w postępowaniach administracyjnych (prelekcja Jacka Bartoszka z kancelarii Battara Bartoszek Kuliński BBK kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Sp. P.). Pierwszy dzień konferencji zakończył się referatem, który wzbudził wiele kontrowersji wśród uczestników - o podziemnym składowaniu odpadów opowiedziała Aleksandra Świentek z K+S Entsorgung GmbH.

Drugi dzień konferencji w pełni poświęcony był zagadnieniom związanym z ochroną środowiska. Poruszono kwestie związane z obowiązkiem prowadzenia analizy ryzyka przy zanieczyszczeniu ziemi – swoje prezentacje w tym obszarze przedstawili Tomasz Galoch z Ramboll Environ Sp. z o.o. oraz Magdalena Krowicka z Atmoterm SA.

Następnie omówiono temat wdrażania Dyrektywy IED. W tym zakresie prezentacje przedstawili: Marek Żak, prezes zarządu Ekonorm Sp. z o.o., który poruszył kwestię monitorowania nieszczelności instalacji do produkcji magazynowania i dystrybucji substancji organicznych z zastosowaniem systemu LDAR/OGI, oraz Małgorzata Typko, dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska w Ministerstwie Środowiska, która udzieliła wyjaśnień w zakresie planów dotyczących dokumentów referencyjnych dla branży chemicznej.

Uwagę uczestników konferencji skupiło wystąpienie Miłosza Tomasika z CMS Cameron McKenna Greszta Sawicki Sp. K. na temat projektu regulacji unijnych w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (Dyrektywa MCP) oraz zmian w przepisach o ocenach oddziaływania przedsięwzięć na środowisko.

Konferencję zakończono tematami związanymi z obszarem gospodarki odpadami. W tym miejscu zagadnienia związane z zagospodarowaniem osadów ściekowych przybliżył Sergiusz Urban z kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. K. Natomiast spostrzeżeniami na temat odzysku i recyklingu opakowań wielomateriałowych oraz po środkach niebezpiecznych po roku funkcjonowania modelu z udziałem Izb podzielił się Krzysztof Hornicki z Interseroh Organizacja Odzysku Opakowań SA.

Czytaj więcej:
Ekologia 660