ENVICON Environment - Bogactwo idei dla środowiska

ENVICON Environment - Bogactwo idei dla środowiska
Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON Environment jest największym i najbardziej rozpoznawalnym w Polsce wydarzeniem dotyczącym dziedziny ochrony środowiska. To odpowiedź na transformację, jaka dokonuje się w takich obszarach jak: gospodarka odpadami, gospodarka wodno-ściekowa, odnawialne źródła energii czy Gospodarka o Obiegu Zamkniętym. Kongres jest dedykowany przedstawicielom branż działających w wymienionych obszarach, a także reprezentantom administracji samorządowej i rządowej. Tylko w ubiegłym roku w trakcie 2 dni obrad wzięło w nim udział łącznie ponad 700 uczestników, którzy wysłuchali około 60 prelegentów. Od wielu lat wydarzenie odbywa się przy Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM w Poznaniu. Towarzyszy mu także wspaniała gala, podczas której następuje wręczenie statuetek w kilku konkursach środowiskowych m.in. Pucharze Recyklingu.

Podczas tegorocznej XXI edycji Kongresu na uczestników czekają nowości. Zmiany rozpoczęły się od nazwy ENVICONU, który w tym roku zostaje uzupełniony słowem Environment, a sam kongres będzie odbywał się pod hasłem: Bogactwo idei dla środowiska. W ten sposób organizatorzy chcą jeszcze bardziej podkreślić charakter wydarzenia, a także fakt, że jest to prawdziwe święto wszystkich specjalistów i pasjonatów zainteresowanych tematyką ochrony środowiska. W programie pojawią się nowe sesje tematyczne m.in. zielone technologie i innowacyjna gmina, która jest bezpośrednio dedykowana samorządowcom.

W tym roku wśród prelegentów będą przedstawiciele wielu ważnych instytucji oraz administracji europejskiej i rządowej. Swoją obecność potwierdzili m.in. reprezentanci Ministerstwa Środowiska oraz Komisji Europejskiej m.in. Georges Kremlis z Dyrekcji Generalnej Ochrony Środowiska oraz Samuele Furfari z Dyrekcji Generalnej ds. Energii. Uczestnicy wysłuchają przedstawicieli znanych organizacji takich jak: Krajowa Izba Gospodarcza, Instytut Ochrony Środowiska, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej oraz Rada Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Podzielona na 8 sesji tematyka będzie obejmować wystąpienia indywidualne i panele dyskusyjne skoncentrowane na wyzwaniach, trendach i możliwych rozwiązaniach. Tegoroczną galę kongresu poprowadzi Olivier Janiak, a uświetni ją zespół Varius Manx z Kasią Stankiewicz.

ENVICON Environment to obowiązkowe wydarzenie dla wszystkich ekspertów, profesjonalistów i pasjonatów ochrony środowiska zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego.

Więcej informacji na temat Kongresu znajdą Państwo na stronie internetowej: www.envicon.abrys.pl

Banerbrak
 

Organizujemy konferencje szkoleniowe, dotyczące szeroko pojętej ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i dziedzin pokrewnych

Polska