ERG SA zwiększa rentowność i rozważa wypłatę dywidendy

ERG SA zwiększa rentowność i rozważa wypłatę dywidendy
W 2015 roku Grupa Kapitałowa ERG SA wyraźnie poprawiła swoje wyniki finansowe w porównaniu do roku poprzedniego. Przychody w 2015 r. na poziomie skonsolidowanym wyniosły 86,9 mln zł w porównaniu do 89,49 mln zł w roku 2014, a nieznaczny spadek sprzedaży ogółem to efekt rezygnacji z obrotu energią na TGE.

Na poziomie wyniku netto Grupa wygenerowała w 2015 r. 1,43 mln zł zysku w porównaniu do 482 tys. zł straty zanotowanej w roku 2014. Na poziomie operacyjnym ERG zanotował w 2015 r. 1,77 mln zł zysku w porównaniu do 93 tys. zł straty w 2014 roku. W całym ubiegłym roku spółka zanotowała wzrost sprzedaży na eksport o prawie 50 proc. Biorąc pod uwagę poprawę rentowności, zarząd firmy rozważa wydanie rekomendacji do wypłaty pierwszej w historii dywidendy.

Analizując strukturę przychodów narastająco za cały 2015 rok, widoczny jest wzrost przychodów ze sprzedaży produktów z poziomu 75 mln zł w 2014 roku do ponad 80 mln zł w roku 2015, co oznacza poprawę o około 7 proc. Największy udział w strukturze przychodów wygenerowała sprzedaż folii, m.in. dla klientów z sektora spożywczego, budowlanego i motoryzacyjnego (75,6 mln zł, co stanowi ok. 90 proc. całej sprzedaży). Około 6 proc. przychodów spółka wygenerowała ze sprzedaży wyrobów wtryskowych, w tym głównie obudów akumulatorowych.

Spółka zdecydowanie zwiększyła swój eksport. Głównym kierunkiem sprzedaży zagranicznej są rynki wschodnie, a od 2015 roku - również rynki Europy Środkowej i Zachodniej. Eksport stanowił w 2015 r. ponad 10 proc. udziału w całkowitej sprzedaży spółki, a jego udział systematycznie wzrasta. W roku ubiegłym sprzedaż na eksport wygenerowała przychody na poziomie 9,4 mln zł, w porównaniu do 6,5 mln zł w roku 2014.

- Konsekwentnie realizujemy założenia naszej strategii ogłoszonej w ubiegłym roku - powiedział Robert Groborz, prezes zarządu ERG SA. - Jej główne cele to zdecydowane zwiększenie rentowności, wzrost sprzedaży na eksport i poszerzenie oferty produktowej o wyroby wysokomarżowe. Bazując na poprawie rentowności, chcemy pierwszy raz w historii zarekomendować naszym akcjonariuszom wypłatę dywidendy z zysków za 2015 r. W ciągu paru tygodni ogłosimy szczegóły naszych założeń w tym zakresie. Analizując nasz biznes, wyraźnie widać, że jesteśmy na dobrej drodze do realizacji wymiernych celów strategii czyli zwiększenia rentowności EBITDA do poziomu 10-11 proc., a rentowności netto do poziomu 4-5 proc. Będzie to na pewno efekt nowych inwestycji zakończonych w tym roku poszerzających nasze moce produkcyjne, a z drugiej strony nowych kontraktów dla klientów, głównie z Europy Zachodniej.

W roku 2015 r. spółka zainwestowała ponad 6 mln zł na zakup i wdrożenie 2 nowych linii produkcyjnych do wyrobu głównie nowych gatunków folii. Ich uruchomienie w połowie I kwartału br. pozwoli na zdecydowane poszerzenie portfolio produktów, a w efekcie - na zwiększenie sprzedaży, które powinno być widoczne już w pierwszym kwartale 2016 r. Nowe linie produkcyjne umożliwiły realizacje nowych zamówień, m.in. dla klientów z Niemiec.

Spółka zakończyła także z sukcesem wdrożenie zintegrowanego systemu klasy ERP. Dzięki tej inwestycji w nowoczesne rozwiązania IT Zarząd ERG SA uzyskał dodatkowe narzędzia analityczne oraz szybszy dostęp do informacji zarządczej, co przełoży się na zwiększenie reaktywności spółki na czynniki zewnętrzne, poprawi kontrolę nad rezultatami działalności oraz zoptymalizuje opracowywanie planów sprzedażowych. Projekt był w 70 proc. realizowany dzięki środkom uzyskanym z funduszy Unii Europejskiej.

Zarząd spółki nadal aktywnie poszukuje nowych nisz rynkowych, zarówno w kraju jak i za granicą, następnie dopracowuje produkty, tak aby spełniały one oczekiwania klientów. Pracuje także nad dalszą rozbudową możliwości produkcyjnych dzięki dofinansowaniu z UE. W ciągu ostatnich kilkunastu tygodni spółka złożyła 3 wnioski o dofinansowanie z funduszy europejskich planów inwestycyjnych. Dalsze plany zarządu będą się skupiać na przyspieszeniu tempa realizacji podstawowych założeń strategii działalność na lata 2015-2017.

Czytaj więcej: Folia 291

brak
 

Jesteśmy specjalistami w produkcji na szeroką skalę nowoczesnych wyrobów z tworzyw sztucznych: folii polietylenowych, wyrobów wtryskowych

Polska