Engel deklaruje - najwyższy czas zamknąć obieg surowców

Engel deklaruje - najwyższy…

Na targach K 2019 Engel, austriacki producent maszyn i urządzeń do formowania wtryskowego, w ramach pięciu ekspozycji zlokalizowanych w trzech miejscach, pokazał swój wkład w realizację idei GOZ jako producenta wtryskarek i dostawcy rozwiązań systemowych. Ekspozycje firmy były skoncentrowane na przetwarzaniu materiałów pochodzących z recyklingu, poprawie stabilności procesów technologicznych i trendach w zakresie projektowania pod kątem recyklingu.

Większy udział materiału do recyklingu w detalach typu sandwich

Detale typu sandwich, z rdzeniem wykonanym z przetworzonych odpadów z tworzyw sztucznych, w istotny sposób przyczyniają się do gospodarki o obiegu zamkniętym. Technologia Engel skinmelt umożliwia osiągnięcie wysokiego udziału materiału z recyklingu w końcowym wyrobie, nawet przy jego złożonej geometrii. Podczas K 2019 Engel zademonstrował to na przykładzie ekonomicznej produkcji skrzynek transportowych wytwarzanych na kompaktowej wtryskarce dwupłytowej duo, w której jednostki plastyfikujące umieszczone są jedna nad drugą.

- Skrzynki transportowe stanowią szczególne wyzwanie dla formowania wtryskowego metodą "sandwich" - wyjaśnia dr Georg Steinbichler, wiceprezes ds. badań i rozwoju technologii w firmie Engel Austria. - Proporcja materiału pochodzącego z recyklingu, który może być użyty w rdzeniu, jest zasadniczo uzależniona od geometrii formowanej części i schematu przepływu w gnieździe - dodaje.

- Mimo wszystko jesteśmy w stanie osiągnąć wysoki poziom zawartości materiałów pochodzących z recyklingu, obecnie jest to ponad 50%. Zarówno materiał poddany recyklingowi, jak i materiał pierwotny to polipropylen, co gwarantuje, że produkty formowane metodą "sandwich" mogą być łatwo poddane recyklingowi po zakończeniu ich okresu użytkowania - tłumaczy Steibichler.

Formę wtryskową wyprodukowała austriacka firma Haidlmair. Jeśli chodzi zaś o surowiec pochodzący z recyklingu, to w tym zakresie Engel współpracuje z niemiecką firmą Green Dot (DSD; Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland). DSD ustaliło standardy, które są uznawane w całej branży, aby ułatwić odzyskiwanie surowców ze źródeł wtórnych. Regranulat PP o nazwie handlowej Systalen pochodzi z odpadów z gospodarstw domowych. 

engel-at-k-2019-skinmelt-3
Ze względu na swój kształt skrzynki stanowią trudny test dla procesu formowania wtryskowego typu "sandwich". Mimo wszystko Engel osiąga wysoki poziom zawartości materiałów pochodzących z recyklingu: ponad 50 %.

- Na innych naszych urządzeniach, wspólnie z Grupą Erema, pokazujemy jak można przetwarzać materiał pochodzący z recyklingu. Recykling jest oczywiście przyszłością branży przetwórstwa tworzyw sztucznych, my zaś jako producenci maszyn i urządzeń musimy je tak przygotować aby mogły one bez przeszkód produkować wyroby z materiałów pochodzących z recyklingu - mówi Petr Stibor, odpowiedzialny w firmie Engel za rynki Europy Środkowej i Wschodniej.

Na jednym ze swoich stoisk firma wytwarzała miniaturowe kosze na śmieci z odpadów pokonsumenckich. W tym zakresie Engel współpracuje ze swoim wieloletnim klientem SSI Schaefer, który wykorzystuje materiały pochodzące z recyklingu do produkcji dużych pojemników na odpady. - Nasi klienci są coraz bardziej wymagający, oczekują zrównoważonych produktów, które w dużej mierze składają się z przetworzonych odpadów plastikowych - podkreśla Fabiano D'Aloia z SSI Schaefer.

Dowodem na powyższe słowa jest projekt jaki SSI Schaefer zrealizował dla jednego z miast europejskich. Zamówienie na zakup nowych pojemników na odpady z gospodarstw domowych zostało obwarowane przez włodarzy miasta wymogiem wykorzystania surowców wtórnych pochodzących ze starych pojemników. 13 000 zużytych polietylenowych pojemników na odpady z gospodarstw domowych zostało zebranych, oczyszczonych i poddanych recyklingowi przez SSI Schaefer. Na wtryskarkach Engel duo wyprodukowano 25 000 nowych pojemników, przetwarzając 232 tony materiału z recyklingu.

waste-container-engel
Przekształcanie odpadów pokonsumenckich w miniaturowe pojemniki na wtryskarce Engel victory

Inteligentne stosowanie materiałów z recyklingu

Stabilność procesów formowania wtryskowego jest kluczem do wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu, również w przypadku produktów o wyższej jakości - podkreśla Günther Klammer, kierownik działu Plasticizing Systems i ekspert ds. gospodarki o obiegu zamkniętym w Engel Austria. 

- Jakość surowca pochodzącego z recyklingu podlega oczywiście większym wahaniom niż granulat oryginalny, dlatego przy jego stosowaniu decydujące znaczenie ma stabilność procesów wtryskowych. To wyzwanie podejmujemy korzystając z inteligentnego asystenta. Na naszym stoisku dzięki zastosowaniu iQ weight control z oferty inject 4.0, dostosowujemy istotne z punktu widzenia jakości parametry do aktualnych warunków, w trakcie procesu wtryskiwania, cykl po cyklu. To otwiera materiałom recyklingowym drzwi do znacznie szerszego spektrum zastosowań - dodaje Klammer. 

Uwzględnianie recyklingu już w fazie projektowania produktu

Design for Recycling oznacza, że już w fazie projektowania nowego produktu rozważa się kwestie późniejszych procesów recyklingowych. I tak w przypadku lekkich konstrukcji kompozytowych rozwiązania oparte w całości na termoplastach to najlepsza droga do gospodarki o obiegu zamkniętym. W procesie ENGEL organomelt wzmacniane włóknem półprodukty o matrycy termoplastycznej, takie jak organoblachy i taśmy obtryskiwane są termoplastem z grupy materiałów kompozytowych.