Engel na targach Plastpol 2016

inject 4.0 wskazuje drogę do smart factory

Oprogramowanie iQ weight control oraz iQ clamp control, które opracował Engel do wtryskarek elektrycznych, jest częścią kompleksowego programu inject 4.0. Ma on służyć globalnemu wspieraniu klientów, aby mogli w maksymalnym stopniu wykorzystać możliwości, jakie daje czwarta rewolucja przemysłowa.

- Przemysł 4.0 nie jest dla Engla niczym nowym, lecz od dawna stosowaną praktyką - mówi Nachiło. - Nasz modułowy zestaw inject 4.0 ma ułatwić klientom kompleksowe podejście do tego systemu. Początkowo nie muszą to być duże nakłady. Optymalizacja procesów produkcyjnych zaczyna się od kilku maszyn i może być sukcesywnie zwiększana, aż obejmie globalną sieć produkcyjną.

Celem inject 4.0 jest "Smart factory" - dzięki powiązaniom sieciowym i integracji systemów produkcji, systematycznemu wykorzystywaniu danych procesowych i produkcyjnych oraz zastosowaniu adaptacyjnych systemów produkcji, procesy produkcji w smart factory stale się samooptymalizują.

W smart factory wyróżniamy 3 obszary: smart machines w celu zwiększenia mocy przetwórczych, smart production w celu zwiększania produktywności i smart services w celu zwiększania dostępności. Już dzisiaj Engel posiada w swojej ofercie rozwiązania z tych trzech dziedzin i zaprezentuje w Kielcach niektóre z nich.  Oprócz produktów IQ (smart machines) Engel na żywo prezentuje na swoim stanowisku targowym również e-factory (smart production) i smart factory.

Engel e-factory to autorski system w programie MES (Manufacturing Execution System) Engel, który jest specjalnie przystosowany do wymagań przetwórstwa tworzyw sztucznych i zapewnia sięgającą bardzo głęboko, bo aż do poziomu poszczególnych gniazd, pionową integrację danych. Engel e-factory zapewnia przejrzystość w postaci centralnego dostępu do wszystkich istotnych danych charakteryzujących stany i dane procesowe oraz powiązanie ich ze wskaźnikami jakości oraz celami ekonomicznymi. Dzięki połączeniu wtryskarek i gniazd produkcyjnych w jedną sieć przetwórcy znacznie łatwiej jest zapewnić optymalny rozkład obciążenia w parku maszynowym, uzyskać informacje o stanie wtryskarek i sporządzać dokumentację. W tym systemie można integrować nie tylko maszyny należące do jednego parku maszynowego, ale też znajdujące się w innych zakładach, w dowolnym miejscu na świecie.

Oba gniazda przetwórcze na stoisku Engel są zintegrowane z Engel e-factory i mogą być kontrolowane z poziomu centralnego komputera.