Engel organizuje Digital Days w czerwcu

Engel organizuje Digital Days…

Cyfryzacja jest od wielu lat integralną częścią strategii portfela Engel. Szeroki wybór produktów cyfrowych wewnątrz maszyny i na elastycznym portalu produkcyjnym online już zapewnia użytkownikom korzyści pod względem kosztów, jakości i zużycia energii. Oprócz optymalizacji produkcji rozwiązania cyfrowe pomagają klientom Engel kompensować niedobory wykwalifikowanego personelu. Klienci mogą spodziewać się szczegółowych informacji w dniach 18–20 czerwca w Schwertbergu i St. Valentin podczas Engel Digital Days.

Engel jest pionierem w rozwoju i zastosowaniu produktów cyfrowych w branży formowania wtryskowego. Hannes Zach, kierownik sprzedaży ds. rozwiązań cyfrowych w firmie Engel, podkreśla wagę tego wydarzenia: „W epoce, w której cyfryzacja postępuje nie do zatrzymania, oferujemy konkretne odpowiedzi na palące problemy w branży. Rozmawiamy o tym, jak rozpocząć cyfryzację w skuteczny sposób strategie, które można opracować do wdrożenia we własnej firmie oraz kluczową rolę, jaką sztuczna inteligencja będzie odgrywać w przyszłości”. Przede wszystkim uczestnicy mogą skorzystać ze zdobytych doświadczeń i wniosków z projektów, które zostały już wdrożone w firmach, w szczególności poprzez konkretne przypadki użycia.

Klienci Engel przedstawiają konkretne przypadki użycia z codziennej praktyki

Rozłożony na trzy dni program oferuje wszechstronne połączenie wiedzy teoretycznej i praktycznych zastosowań. Oddanie głosu klientowi jest istotną częścią Dni Cyfrowych, a przetwórcy tworzyw sztucznych, którzy z powodzeniem wdrożyli rozwiązania cyfrowe w swojej produkcji, przekazują relacje z pierwszej ręki na temat swoich doświadczeń. Celem tej wymiany jest uczynienie świata produkcji cyfrowej namacalnym i zrozumiałym dla wszystkich uczestników. „Ważne jest dla nas, aby przekazać fakt, że cyfryzacja oferuje wartość dodaną dla każdej firmy” – podkreśla Hannes Zach, kierownik sprzedaży ds. rozwiązań cyfrowych w firmie Engel. Przypadki użycia klientów zostaną wyemitowane 19 czerwca w połączeniu z prezentacjami technicznymi i warsztatami.

johannes-zach


Pięć wybranych stacji w zakładzie w St. Valentin umożliwia odwiedzającym wgląd w praktyczne korzyści oferowane przez rozwiązania Engel w takich obszarach, jak kontrola próbek, produkcja i konserwacja.

Społeczność użytkowników iQ odbywa się zarówno w dniu otwarcia, jak i zamknięcia serii wydarzeń. Jest szczególnie ukierunkowany na praktyczne potrzeby techników procesowych i operatorów maszyn. Społeczność użytkowników iQ dla gości niemieckojęzycznych będzie dostępna od 18 czerwca, natomiast dla uczestników anglojęzycznych w tym samym formacie będzie dostępna od 20 czerwca.

„Jesteśmy przekonani, że w ciągu tych trzech dni jesteśmy w stanie zaoferować każdemu uczestnikowi branży przetwórstwa tworzyw sztucznych nowe impulsy”, jak z radością ogłasza Hannes Zach.

Reportaże

Forum