Engel przejmuje od SIG Corpoplast cały biznes perform PET

Engel przejmuje od SIG Corpoplast…
Od 1 lipca 2003 roku Engel Austra GmbH przejmuje od SIG Corpoplast biznes Premax. Premax to nazwa kompletnej linii technologicznej do w pełni automatycznej produkcji preform PET. Systemy tego typu przez wiele lat były produkowane wspólnie przez firmy Engel i SIG Corpolast – Engel był dostawcą wtryskarek wchodzących w skład linii.

Po wejściu w życie umowy, Engel przejmie odpowiedzialność nie tylko za nową firmę, ale także za wszystkie operacje przez nią prowadzone, w tym gwarancje, serwis. Engel będzie kontynuował zaopatrywanie się w formy z SIG Moldtec GmbH & Co.KG. Drugim preferowanym dostawcą jest MHT Mold & Hotrunner Technology AG.

Po przejęciu firmy, system do produkcji preform PET będzie sprzedawany pod nową marką Engel MacPET.

Podstawą każdego systemy MacPET do produkcji preform PET jest maszyna z kolanowym układem zamykania formy bazowana na serii Engel Classic. Wyposażona w specjalne moduły do przetwórstwa PET, w tym specjalnego modułu do ciśnienia docisku, seria MacPET będzie składała się z 5 maszyn o siłach zamykania formy od 2.500 do 5.000 kN. Rozmiary maszyn będą specjalnie dobrane do form 32, 48, 64, 72 i 96 gniazdowych. Jak do tej pory ponad setka takich maszyn pracuje w ponad 20 krajach we wszystkich stronach świata. Pięciopunktowy kolanowy układ zamykania pracujący w połączeniu z dodatkowym akumulatorem zapewnia nie tylko wysoce szybkie zamykanie i otwieranie formy, ale także wysoką sztywność układu zamykania i delikatne traktowanie formy. Efektywne działanie maszyny jest wspomagane przez energooszczędny system hydrauliczny w skład którego wchodzą 4 servo-kontrolowane pompy o zmiennym przepływie do wszystkich ruchów ślimaka. Pompy te utrzymują zużycie energii na minimalnym poziomie (około 0,32 kWh/kg). Układ wtryskowy wyposażony z ślimak typu "barrier", który umożliwia wysoką wydajność uplastyczniania przy jednoczesnym łagodnym traktowaniu topionego materiału.


układ docisku
Układ realizacji ciśnienia docisku

Opcjonalnie, do zastosowań wymagających bawienia, dostępne są także ślimaki ze zintegrowanymi elementami mieszającymi zapewniającymi wysoką jednorodność stopionego materiału. Dla zastosowań, w których wymagany jest bardzo niski poziom aldehydu octowego i jego równomierna dystrybucja we wszystkich gniazdach (standardowa koncentracja związana z degradacją polimeru podczas procesu uplastyczniania wynosi maksymalnie 2-3 ppm), Engel oferuje statyczny mikser umieszczony z przodu ślimaka.

Efektywność maszyny do produkcji perform PET zależy także ale nie tylko od układu odbierającego preformy z formy – prędkość ruchów robota odbierającego preformy nie jest tutaj decydującym czynnikiem. W tak szybkich rozwiązaniach, preformy są ciągle bardzo gorące i zbyt delikatne aby umieścić je natychmiast na transporterze. Dlatego roboty liniowe używane w systemach MacPET są wyposażone w chłodzone gniazda. Każdy robot posiada 4 zestawy gniazd odbierających preformy. Umieszczone na mechanizmie obrotowym odbierają preformy cykl po cyklu po czym preformy są chłodzone przez 4 cykle przed umieszczeniem ich na transporterze bez ryzyka ich uszkodzenia. Mechanizm zrzutnika monitorowany przez bariery świetlne sprawdza czy wszystkie preformy zostały odebrane z formy i umieszczone w ramieniu robota.

robot
Robot do 96-gniazdowej formy wyposażony w 4 ramiona z chłodzonymi gniazdami

Systemy kontroli robota i maszyny są w pełni zintegrowane i są obsługiwane przez ten sam panel operatora. Nie tylko ułatwia to obsługę, ale także zaoszczędza czas do wymiany danych i pozwala uzyskać szybsze cykle. Współpraca pozostałych elementów linii takich jak system chłodzący dla maszyny i robota, suszarka i transporter granulatu PET zostały zoptymalizowane w podobny sposób – system stanowi całość gotową do natychmiastowej produkcji po dostawie.


MacPET
Kompletna linia MacPET