Era opakowań z tworzyw

Prezentujemy interesujący tekst Łukasza Nowaka z Podkarpackiego Centrum Opakowań Lumex. Autor porusza m.in. problem przyszłości opakowań foliowych oraz nowych technologii, dzięki którym mogą powstawać opakowania bardziej przyjazne dla środowiska.

Opakowania foliowe i tworzywowe występują w naszym życiu na każdym kroku. Ich ciągle zwiększająca się popularność sprawia, iż przeniknęły w zasadzie w każdą sferę naszego życia. Według badań opinii publicznej 80 proc. populacji uważa, że opakowania z tworzyw sztucznych są niezbędne do zachowania dzisiejszego standardu życia. Prognozuje się, iż samo zużycie poliolefin przypadające na jedną osobę zwiększy się w Polsce z 24 kg w 2007r do 33 kg w 2010 r.

Paradoksalnie w czasach kiedy tyle mówi się o ochronie środowiska i próbach ograniczenia negatywnego wpływu opakowań foliowych i plastikowych szacuje się, iż udział wyrobów z tworzyw sztucznych na rynku krajowym będzie wzrastał do 2010 r. w tempie 5 proc. rocznie.

Najbardziej obiecująco zapowiada się rynek opakowań foliowych i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych na potrzeby AGD i budownictwa. Ciekawie może być również na ciągle niszowym rynku opakowań polietylenowych biodegradowalnych. Z opakowaniami tego rodzaju wiąże się duże nadzieje.

Wszyscy użytkownicy opakowań z folii, do których zalicza się jednorazowe reklamówki i woreczki HDPE i LDPE, wiedzą jak praktyczne i wygodne mogą być tego rodzaju opakowania. Spotykane w zasadzie w każdym sklepie darmowe reklamówki są chętnie używane do pakowania zakupów. Na stoiskach z mięsem i wędlinami do pakowania używa się dobrze i szczelnie zabezpieczających żywność folii spożywczych.

Szkodliwość opakowań foliowych

Każdy kraj rozwijający swoją gospodarkę jest skazany na opakowania z tworzyw sztucznych. Pewnym jest także i to, że efektem tego są coraz większe pokłady zalegających śmieci pochodzących z porzuconych plastikowych opakowań - folii spożywczych, stretch, worków i reklamówek jednorazowych i wielorazowego użytku. To w jakiej ilości będą one zalegać zależy zarówno od polityki państwa, jak i od świadomości ekologicznej każdego człowieka.

Problemem zatem nie wydaje się ilość i popularność opakowań foliowych i plastikowych na rynku, ale zdolność i możliwość prowadzenia recyklingu. W Polsce ponad 80 proc. odpadów z tworzyw sztucznych pochodzących od konsumentów trafia na wysypiska. 8 proc. tego rodzaju śmieci jest spalane, a tylko 7 proc. przetwarzanych ponownie. Nic więc dziwnego, że ekolodzy biją na alarm. Przy tak silnej dominacji opakowań foliowych na wysypiska trafia tysiące ton wyrzuconych torebek, które nie przetworzone mogą zalegać tam nawet 400 lat. W samej Warszawie jej mieszkańcy zużywają dziennie około 1,8 mln torebek foliowych. Większość z nich trafia na wysypiska.

Krążące i ogólnie znane argumenty o szkodliwości opakowań plastikowych utwierdzają w przekonaniu o ich negatywnym wpływie na środowisko naturalne. Nieco rzadziej jednak wspomina się o tym, iż sam proces produkcyjny opakowań z polietylenu jest o wiele bardziej przyjazny środowisku niż produkcja uznawanych notabene za ekologiczne toreb papierowych.