Era opakowań z tworzyw


Oto przykładowe argumenty przemawiające za ekologicznością opakowań z tworzyw sztucznych.

W przypadku transportu opakowań foliowych, dzięki ich mniejszej objętości, a tym samym mniejszej liczbie przewozów zmniejsza się emisja spalin do atmosfery. Zatrucie wody w przypadku produkcji toreb polietylenowych jest 50-krotnie mniejsze niż w przypadku produkcji toreb z papieru. Sam proces produkcji toreb foliowych wymaga 20 proc. mniejszego nakładu energii niż wyprodukowanie w tej samej ilości toreb papierowych.

Niewykluczone, że tendencje na rynku opakowań plastikowych w przyszłości będą wyznaczać wyroby z polietylenu całkowicie samorozkładającego się. Już teraz ten segment rynku opakowań zalicza się do najbardziej perspektywicznych i obiecujących. Jak też możliwe, że tworzywo które nie jest w stanie rozłożyć się nawet przez setki lat nagle będzie mogło to zrobić w krótkim, przewidzianym z góry okresie.

Efekt ten można wytłumaczyć stosunkowo łatwo. Technologia d2w (degradable to water), w której produkowane są opakowania tzw. oksybiodegradowalne opiera się na zasadzie, że rozkład produktu zaczyna się już w trakcie produkcji.

Oznacza to, iż podczas procesu technologicznego zmieniona zostaje chemiczna struktura tworzywa. W związku z powyższym wyprodukowane tą metodą opakowania z tworzyw sztucznych wystawione na działanie takich czynników jak ciepło, promienie słoneczne oraz czynniki mechaniczne ulegają przyspieszonej, rozpoczętej na etapie produkcji samodegradacji.

Proces rozkładu trwa tak długo na ile zostanie on "zaprogramowany" w trakcie produkcji i może wynieść od kilku tygodni do kilku lat. Niezależnie od czasu rozkładu tworzyw sztucznych produktami końcowymi biodegradacji są woda, dwutlenek węgla i niewielka ilość biomasy.

Istnieje jeszcze jedno zasadnicze pytanie, szczególnie ważne dla konsumentów, mianowicie czy aby inna technologia produkcji nie wpłynie na utratę cennych właściwości jakimi wyróżniają się opakowania z tworzy sztucznych?

Nic takiego jednak nie nastąpi. Potencjalny klient opakowań wyprodukowanych w technologii d2w nawet nie zauważy różnicy, gdyż opakowania te nie różnią się wizualnie od opakowań z tradycyjnego polietylenu, a przy tym zachowują takie same właściwości użytkowe. Różnicę odczuje natomiast środowisko naturalne, które nie będzie musiało się borykać setki lat z zalegającym polietylenem.

Europa już dawno wypowiedziała wojnę wyrobom polietylenowym. Niektóre państwa np. Irlandia wprowadziły niewielkie opłaty za reklamówki foliowe. Rząd francuski przyjął ustawę zakazującą wydawania plastikowych toreb w supermarketach.

Z drugiej jednak strony wyroby plastikowe pełnią niezastąpioną rolę opakowaniową, bezcenną w czasach, gdy o powodzeniu sprzedaży nierzadko decyduje ładne opakowanie, a nie jego zawartość. W XXI wieku nie jest więc całkowite wyeliminowanie wyrobów polietylenowych. Można natomiast szukać rozwiązań alternatywnych poprzez choćby stosowanie wspomnianej technologii d2w.

Łukasz Nowak
Podkarpackie Centrum Opakowań Lumex
http://www.lumex.pl/pl/firma/artykuly/Opakowania%20foliowe%20i%20plastikowe%20-%20%28nie%29z%B3e%20opakowania%20%7C%20Artyku%B3;269.html