Erg zwielokrotnił zyski w 2016 roku

Erg zwielokrotnił zyski w 2016 roku
Grupa Kapitałowa Erg SA podała do publicznej wiadomości szacunki wyników za 2016 r. Spółka na poziomie skonsolidowanym wypracowała 91,9 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów towarów, materiałów i usług, co oznacza wzrost o 9 proc. w stosunku do roku 2015 (84,2 mln). Zysk netto wyniósł 5,5 mln zł (w porównaniu do 1,4 mln zł w roku 2015, wzrost o 281,8 proc.), a zysk operacyjny - 6,6 mln zł (w porównaniu do 1,8 mln zł, wzrost o 271 proc.). Rentowność na poziomie EBIDTA wyniosła 10,1 proc. Szacunkowe wyniki, które będę podlegać weryfikacji przez biegłego rewidenta pokazują, że spółka skutecznie realizuje założenia strategii rozwoju grupy kapitałowej ogłoszonej w 2015 r.

W sierpniu 2015 r. Erg SA przyjął strategię na lata 2015-2017, której głównym celem była poprawa rentowności. Zakładała ona m.in. rozwój mocy produkcyjnych w dwa lata o 22 proc., zwiększenie udziału przychodów eksportowych w dwa lata do 20 proc., wzrost rentowności EBITDA do poziomu 10-11 proc. oraz rentowności netto do poziomu 4-5 proc.

- Rok 2016 był bardzo dobrym okresem dla spółki, zarówno w zakresie rozwoju mocy produktowych jak i zwiększania rentowności - powiedział Robert Groborz, prezes zarządu Erg SA. - Część założeń naszej strategii zrealizowaliśmy przed czasem. W ubiegłym roku produkcję zaczęły dwie nowe linie produkcyjne. Liczymy, że przyszłym miesiącu pełną sprawność osiągną kolejne dwie, a w III kwartale tego roku następna linia. W sumie te 5 nowych linii zwiększy moce produkcyjne Erg SA o ponad 50 proc. w stosunku do 2015 r. Zdecydowanie podnieśliśmy także naszą rentowność, a to efekt głównie trzech czynników: wprowadziliśmy do oferty nowe produkty, m.in. dla branży spożywczej, ograniczyliśmy sprzedaż produktów niskomarżowych oraz zanotowaliśmy duży wzrost eksportu. Pracujemy obecnie nad założeniami nowej strategii, którą chcemy ogłosić na przełomie I i II kwartału tego roku. Będzie ona obejmować plany i cele na lata 2018-2020.

Grupa Kapitałowa Erg SA to jeden z czołowych w kraju przetwórców tworzyw sztucznych. Spółka od 2005 r. jest notowana na warszawskiej giełdzie. Firma produkuje m.in. folie polietylenowe opakowaniowe i termokurczliwe, folie specjalistyczne, wyroby foliowe, opakowania transportowe, obudowy akumulatorowe. W swojej ofercie spółka ma łącznie ponad 1000 różnych produktów podzielonych na kilkanaście grup asortymentowych. Odbiorcą produktów wytworzonych przez spółkę jest m.in. branża motoryzacyjna, napojowa, spożywcza, poligraficzna oraz techniczna.


brak
 

Jesteśmy specjalistami w produkcji na szeroką skalę nowoczesnych wyrobów z tworzyw sztucznych: folii polietylenowych, wyrobów wtryskowych

Polska