Wyniki finansowe - wiadomości w Plastech

Dobre wyniki wstępne Grupy Ergis za 2016 rok

Według wstępnych wyników Grupa Ergis wypracowała w 2016 roku bardzo dobre wyniki finansowe, przy rekordowych przychodach i wzroście sprzedaży folii nanoERGIS o 26 proc.

Plast-Box podaje wstępne wyniki za 2016 rok

Według szacunkowych danych skonsolidowane przychody Plast-Boxu za 2016 rok wyniosły 152,7 mln zł.

Boruta-Zachem podsumowuje trzeci kwartał

W okresie trzech kwartałów br. spółka osiągnęła 17,68 mln zł przychodów ze sprzedaży, poprawiając wynik z analogicznego okresu roku poprzedniego o ponad 30 proc.


Dobry trzeci kwartał Grupy Ciech

Grupa Ciech zanotowała kolejny kwartał dobrych wyników - w III kw. br. wzrosły zarówno przychody, jak i zyski firmy.

Lanxess zwiększa prognozy na rok 2016

Według aktualnych prognoz tegoroczny zysk EBITDA koncernu bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych wyniesie od 960 mln do 1 mld euro.

Plast-Box wciąż rośnie

Grupa Plast-Box po III kwartałach 2016 roku zwiększyła zysk netto o 68,5 %

Grupa Azoty walczy z dekoniunkturą

Przychody Grupy Azoty w I-III kw. br. wyniosły 6,6 mld zł i były o 12 proc. niższe niż w analogicznym okresie 2015 r.

Rekordowe wyniki Grupy PCC Rokita

Grupa PCC Rokita za trzy kwartały 2016 roku ponownie wypracowała rekordowo dobre wyniki.

Plast-Box z wyższym zyskiem netto

Wzrost wartości zysku netto Plast-Boxu w ciągu trzech kwartałów br. wyniósł 66,1 proc. wobec analogicznego okresu roku poprzedniego.

Grupa Ergis podsumowuje półrocze i zapowiada zwiększenie produkcji folii

Przychody Grupy Ergis w I półroczu br. wyniosły 350,4 mln zł i były nieznacznie wyższe aniżeli wyniki osiągnięte w I półroczu 2015 roku.

Bardzo dobre półroczne wyniki Grupy Ciech

Zysk netto Grupy Ciech w I półroczu br. wyniósł 264,3 mln zł i był o 90,5 proc. wyższy aniżeli w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Rosną przychody i zysk Polwaxu

Zysk netto spółki w I połowie br. wyniósł 7,68 mln zł i był o 7,2 proc. wyższy aniżeli w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Rekordowe wyniki Grupy PCC Exol

Zysk netto spółki w I półroczu br. wyniósł 12,4 mln zł i był o 124 proc. wyższy aniżeli w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Plast-Box z dobrymi wynikami za pierwsze półrocze 2016 roku

Zysk netto Plast-Boxu za pierwsze półrocze br. był o ponad 60 proc. wyższy aniżeli w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Wyniki finansowe Grupy Azoty pod presją sytuacji rynkowej

Skonsolidowany zysk netto Grupy Azoty w I półroczu br. wyniósł blisko 356 mln zł wobec 458 mln zł w roku ubiegłym.