Wyniki finansowe - wiadomości w Plastech

Grupa Ciech w I kwartale wypracowała

Grupa Ciech w pierwszym kwartale rozpoczęła intensywną realizację strategii na lata 2019-2021 zakładającą stworzenie efektywnego holdingu chemicznego.

Lanxess osiągnął stabilny

Pomimo spowolnienia gospodarczego producent specjalistycznych środków chemicznych, koncern Lanxess, rozpoczął nowy rok obrotowy z bardzo dobrym wynikiem.

Udany początek roku firmy

Plast-Box, giełdowemu producentowiopakowań z tworzyw sztucznych, 87,5% wzrost zysku nettodo blisko 2,5mln zł, w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Było to możliwe dzięki znacznemu zwiększeniu skali działania wskutek zrealizowanej w grudniu 2018 roku akwizycji oraz poprawie rentowności.


BASF: Wzrost sprzedaży w I

Pierwszy kwartał 2019 r.: sprzedaż w wysokości 16,2 mld EUR.

Grupa Wittmann kontynuowała

W 2018 roku Grupa Wittmann zrealizowała w 2018 roku sprzedaż w wysokości 425 milionów euro, co oznacza wzrost obrotów o prawie 6% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Orlen podał wyniki finansowe

W I kwartale 2019 roku odnotowano spadek modelowej marży downstream o (-) 1,4 USD/bbl (r/r).

Pogorszenie koniunktury typowe

Wyniki przedsiębiorstw są trochę słabsze od marcowych, za sprawą mniej korzystnego portfela zamówień oraz wyraźnie słabnących prognoz.

Plast-Box: dobre zmiany w

Plast-Box wypracował w 2018 roku 171,5 mln zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza wzrost o ponad 7% w stosunku do roku ubiegłego. Grupa zamknęła rok 2018 zyskiem netto na poziomie 1,9 mln zł i EBITDA 12,9 mln zł.

Wyniki finansowe Targów w

Wyniki finansowe spółki Veletrhy Brno w 2018 r. przekroczyły wszelkie oczekiwania, a firma miała najlepszy rok finansowy w ostatnim dziesięcioleciu. Przychody osiągnęły poziom 1 mld 150 mln koron czeskich (ok. 192,4 mln zł).

Grupa Erema kontynuuje wzrost

Grupa Erema nadal się rozwija i zwiększa obroty o 16 procent.

Świetny wynik koncernu Lanxess

W 2018 r. EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrósł o 9,8 proc., do 1,016 mld EUR. Prognozowany wzrost przychodów mieści się w górnej części przedziału 5-10 proc. w stosunku do ubiegłorocznej wartości 925 mln EUR (bez Arlanxeo).

Grupa Ciech podsumowała 2018

Przychody Grupy wyniosły 3672,7 mln zł, znormalizowany zysk EBITDA 633,5 mln zł, a zysk netto 183,5 mln zł.

Wyniki BASF za rok 2018

W ubiegłym roku przychody firmy BASF ze sprzedaży wyniosły 62,7 mld EUR. Stanowi to wzrost o 2% w porównaniu z poprzednim rokiem.

Dobre wyniki Orlenu w 2018

W 2018 roku Orlen osiągnął przychody na poziomie 110 mld zł, o 15% wyższe w stosunku do roku poprzedniego.

Po dobrych wynikach w III

W trzecim kwartale sprzedaż wzrosła o 4,4%, tj. do poziomu 1,79 mld EUR. Zysk EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych wzrósł o 1,5%, tj. do poziomu 277 mln EUR. Zysk netto z działalności kontynuowanej wzrósł do poziomu 80 mln EUR.