Wyniki finansowe - wiadomości w Plastech

Grupa Ergis podsumowuje półrocze i zapowiada zwiększenie produkcji folii

Przychody Grupy Ergis w I półroczu br. wyniosły 350,4 mln zł i były nieznacznie wyższe aniżeli wyniki osiągnięte w I półroczu 2015 roku.

Bardzo dobre półroczne wyniki Grupy Ciech

Zysk netto Grupy Ciech w I półroczu br. wyniósł 264,3 mln zł i był o 90,5 proc. wyższy aniżeli w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Rosną przychody i zysk Polwaxu

Zysk netto spółki w I połowie br. wyniósł 7,68 mln zł i był o 7,2 proc. wyższy aniżeli w analogicznym okresie roku poprzedniego.


Rekordowe wyniki Grupy PCC Exol

Zysk netto spółki w I półroczu br. wyniósł 12,4 mln zł i był o 124 proc. wyższy aniżeli w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Plast-Box z dobrymi wynikami za pierwsze półrocze 2016 roku

Zysk netto Plast-Boxu za pierwsze półrocze br. był o ponad 60 proc. wyższy aniżeli w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Wyniki finansowe Grupy Azoty pod presją sytuacji rynkowej

Skonsolidowany zysk netto Grupy Azoty w I półroczu br. wyniósł blisko 356 mln zł wobec 458 mln zł w roku ubiegłym.

Bardzo dobre półrocze Grupy PCC Rokita

Zysk EBITDA spółki w pierwszym półroczu br. był dwukrotnie wyższy aniżeli w analogicznym okresie 2015 roku.

Niższe przychody BASF w II kwartale

Przychody ze sprzedaży koncernu BASF były w II kw. br. o 24 proc. niższe aniżeli w analogicznym okresie 2015 r.

Sprawozdanie finansowe Grupy Azoty Police bez korekty

Wobec stanowiska biegłego rewidenta zarząd Grupy Azoty Police nie zmieni sprawozdania finansowego za 2015 rok.

Engel kontynuuje wzrost na światowych rynkach

W roku podatkowym 2015/16 obroty austriackiego producenta wtryskarek wyniosły 1,25 mld euro.

Lanxess: sukces pierwszego kwartału roku

Po bardzo udanym pierwszym kwartale producent kauczuku podnosi prognozy na 2016 rok.

Ciech z dobrymi wynikami kwartalnymi

W I kwartale Grupa Ciech poprawiła kluczowe parametry finansowe, osiągając zysk netto w wysokości 102 mln zł.

Dobre wyniki kwartalne spółki PCC Rokita

Zysk EBITDA największego środkowoeuropejskiego producenta polioli wyniósł w I kw. br. 52 mln zł.

Segment tworzyw osłabił wyniki Grupy Azoty

Dobre wyniki finansowe Grupy Azoty w I kwartale br. osłabiły trudności w segmencie tworzywowym.

Synthos szacuje ubiegłoroczne zyski

W 2015 roku przychody spółki wyniosły 4,06 mld zł, wynik operacyjny - 450 mln zł, zaś wynik netto 426 mln zł.