Dassault Systèmes raportuje solidne wyniki za pierwszy kwartał

Dassault Systèmes raportuje…

Firma Dassault Systèmes, ogłosiła wyniki finansowe za pierwszy kwartał, zakończony 31 marca 2024r. Całkowite przychody wzrosły o 6% do 1,50 miliarda Euro. Przychody ze sprzedaży oprogramowania wzrosły o 7% do 1,35 mld Euro. Przychody z platformy 3DExperience wzrosły o 29% i stanowiły 36% przychodów z oprogramowania 3DExperience Eligible. Przychody z oprogramowania w chmurze wzrosły o 6% i stanowiły 24% przychodów z oprogramowania.


  • Q1 - Przychody z oprogramowania według regionów geograficznych: Przychody z oprogramowania w obu Amerykach wzrosły o 5% i stanowią 41% przychodów z oprogramowania. Wyłączając Medidata, region odnotował wzrost o 9%, wygenerowany dzięki dynamice w obszarach Home & Lifestyle, Aerospace & Defense oraz Transportation & Mobility. Przychody z oprogramowania w Europie wzrosły o 7% osiągając 37% udziału dzięki dwucyfrowemu wzrostowi w Europie Zachodniej i Północnej, z dobrymi wynikami w głównych branżach. W regionie Azji przychody wzrosły o 10% dzięki Chinom, które odnotowały dwucyfrowy wzrost. Japonia, Korea i Indie odnotowały wysoki, jednocyfrowy wzrost. Na koniec pierwszego kwartału Azja miała 22% udział w przychodach z oprogramowania.
  • Q1 - Przychody z oprogramowania według branży: Jedne z najlepszych wyników wykazały branże Transportation & Mobility, Aerospace & Defense, Home & Lifestyle oraz Consumer Packaged Goods & Retail.

- W pierwszym kwartale segment związany z platformą 3DExperience wygenerował dobre wyniki. Większość kluczowych liderów branży produkcyjnej wdrożyła naszą platformę, wykorzystując jej możliwości integracyjne i elastyczność chmury. W przyszłości widzimy duży potencjał adopcji platformy szczególnie w sektorze Transportation & Mobility, a także Aerospace & Defence. W dziedzinie Life Science, skoncentrowanej na pacjencie, transferze technologii z laboratoriów do bioreaktorów i wykorzystaniu generatywnej sztucznej inteligencji do poprawy innowacyjności, wykorzystujemy nasze doświadczenia ze współpracy z innymi branżami. Transformacja ta, oparta na potencjale platformy 3DExperience, generuje dla firm nowe możliwości zrównoważonego wzrostu. Kolejnym krokiem w naszej podróży jest kształtowanie gospodarki generatywnej. Wykracza ona poza rozszerzenie wirtualnych bliźniaków na żywe organizmy: chodzi o bardziej holistyczne spojrzenie na cały cykl życia i oddawanie planecie i społeczeństwu więcej niż bierzemy. To holistyczne podejście jest możliwe dzięki naszej platformie 3DExperience, umożliwiającej klientom łączenie danych z modelami naukowymi. Korzystając z naszych silników generatywnej sztucznej inteligencji, firmy będą mogły funkcjonować w obiegu zamkniętym i przekształcać dane w cenną wiedzę i know-how - skomentował Pascal Daloz, dyrektor generalny Dassault Systèmes.

pascal-daloz-dassault-systemes
Pascal Daloz, dyrektor generalny Dassault Systèmes