Lanxess spodziewa się poprawy wyników w roku fiskalnym 2024

Lanxess spodziewa się poprawy…

Rok 2023 był rokiem wielu kryzysów dla niemieckiego przemysłu chemicznego: Słaby popyt w wielu branżach i regionach w połączeniu z redukcją zapasów przez klientów, wysokimi cenami energii w Niemczech i napięciami geopolitycznymi. Te okoliczności wpłynęły również na rok fiskalny 2023 w firmie Lanxess, produkującej chemię specjalistyczną. W bieżącym roku Grupa spodziewa się jednak umiarkowanego wzrostu zysków.

Sprzedaż Grupy w roku obrotowym 2023 wyniosła 6,714 mld EUR, co stanowi spadek o 17,0% w porównaniu z rokiem poprzednim, w którym wyniosła 8,088 mld EUR. EBITDA przed wyjątkami spadła o 44,9% do 512 mln EUR w porównaniu z 930 mln EUR rok wcześniej. Marża EBITDA przed wyjątkami osiągnęła 7,6%, w porównaniu do 11,5% w roku poprzednim.

Słabszy popyt i związane z nim zmniejszenie wolumenów sprzedaży, a także wyższe koszty przestojów doprowadziły do znacznego spadku zysków, głównie w segmentach Specialty Additives i Advanced Intermediates. Ponadto niższe ceny zakupu surowców i energii w tych dwóch segmentach wpłynęły na ceny sprzedaży. Zyski w segmencie Consumer Protection odnotowały jedynie stosunkowo umiarkowany spadek. Pozytywny wpływ miał tu wkład biznesu Microbial Control przejętego od IFF na początku lipca 2022 roku.

- Niemiecka chemia i my w Lanxess nigdy wcześniej nie widzieliśmy takiego roku kryzysów. Ale robimy wszystko, co w naszej mocy, aby przejść przez tę fazę tak stabilnie, jak to tylko możliwe i być w jak najlepszej pozycji, gdy czasy znów się poprawią. Dzięki naszemu planowi działania „Forward!” podjęliśmy właściwe kroki na wczesnym etapie - mówi Matthias Zachert, CEO koncernu Lanxess.

Dochód netto w 2023 r. wyniósł 443 mln EUR i był znacznie wyższy niż w roku poprzednim, kiedy to wyniósł 250 mln EUR. Wynikało to w szczególności z wpływów, które Lanxess otrzymał od Advent International w wyniku transakcji utworzenia Envalior. Dochód netto z działalności kontynuowanej wyniósł minus 843 mln EUR i był znacznie niższy niż w roku poprzednim, kiedy to wyniósł 184 mln EUR. Spadek ten wynikał przede wszystkim z rozwoju zysków operacyjnych i utraty wartości firmy w wyniku przejęć.

Lanxess spodziewa się, że otoczenie pozostanie trudne, przynajmniej w pierwszej połowie 2024 roku. W związku z tym koncern nie przewiduje poprawy w pierwszym kwartale 2024 r. w porównaniu z czwartym kwartałem 2023 r. i oczekuje, że EBITDA przed wyjątkami wyniesie do 100 mln EUR. Począwszy od drugiego kwartału Lanxess przewiduje umiarkowany wzrost wolumenów sprzedaży. - Zakładamy, że redukcja zapasów wśród naszych klientów została zakończona, z wyjątkiem sektora agrochemicznego. Ponadto spodziewamy się długoterminowych oszczędności kosztów dzięki naszemu planowi działania „Forward!” - mówi Matthias Zachert. W całym roku obrotowym 2024 Lanxess spodziewa się, że EBITDA przed wyjątkami będzie umiarkowanie wyższa niż w 2023 roku. - Jednak zyski nadal będą znacznie poniżej średniego poziomu z poprzednich lat. Dlatego w 2024 roku będziemy nadal pracować nad naszym pozycjonowaniem i procesami oraz wzmacniać naszą bazę finansową - mówi Zachert.

Zmniejszenie zadłużenia netto, poprawa wolnych przepływów pieniężnych

W 2023 roku koncern Lanxess zmniejszył swoje zadłużenie netto z 3,814 mld EUR do 2,498 mld EUR. Spadek ten wynikał przede wszystkim z wpływów ze sprzedaży otrzymanych w związku z utworzeniem Envalior. Po drugie, przyczyniła się do tego również redukcja kapitału obrotowego netto i wynikające z niej niższe zaangażowanie kapitałowe. Umożliwiło to również firmie znaczną poprawę wolnych przepływów pieniężnych. W 2023 r. wyniósł on 526 mln EUR, po minus 220 mln EUR w roku poprzednim.

Początkowe oszczędności kosztów dzięki planowi działania "Forward!"

Lanxess przeciwdziała skutkom spowolnienia gospodarczego dzięki planowi działania "Forward!" wprowadzonemu latem 2023 roku. Obejmuje on jednorazowe, krótkoterminowe oszczędności, które zostały już zrealizowane w wysokości 100 mln EUR w 2023 r. dzięki redukcji kosztów i niższym inwestycjom. Obejmuje on również bardziej efektywne pozycjonowanie Grupy. Lanxess chce wykorzystać środki strukturalne, aby trwale obniżyć swoje roczne koszty o około 150 mln EUR od 2025 roku. Środki te obejmują redukcję 870 miejsc pracy, z czego 460 w Niemczech. Dla większości z nich podpisano już odpowiednie umowy.


Czytaj więcej:
Finanse 134

brak
 

LANXESS jest jednym z najważniejszych producentów specjalistycznych środków chemicznych na świecie. Przedmiotem działalności koncernu jest opracowywanie, produkcja i dystrybucja półproduktów chemicznych, dodatków, specjalistycznych substancji chemicznych oraz tworzyw sztucznych.

Polska

Reportaże

Forum