Lanxess spodziewa się poprawy wyników w roku fiskalnym 2024

Propozycja dywidendy w wysokości 0,10 EUR

Biorąc pod uwagę słabe wyniki biznesowe i w celu dalszego obniżenia zadłużenia finansowego netto, Grupa planuje w tym roku obniżyć dywidendę. W związku z tym Zarząd i Rada Nadzorcza zaproponują dywidendę w wysokości 0,10 EUR na akcję za rok obrotowy 2023 (2022: 1,05 EUR) na dorocznym zgromadzeniu akcjonariuszy w dniu 24 maja 2024 roku. Propozycja ta odpowiadałaby łącznej wypłacie w wysokości około 8,6 mln EUR.

Dopracowany profil chemikaliów specjalistycznych

W 2023 roku koncern Lanxess nadal koncentrował swoje portfolio na specjalistycznych chemikaliach. 1 kwietnia 2023 r. koncern przeniósł swoją jednostkę biznesową High Performance Materials do Envalior, spółki joint venture z inwestorem private equity Advent International. Ponadto pod koniec roku koncern Lanxess rozpoczął proces sprzedaży jednostki biznesowej Urethane Systems, ostatniej pozostałej w portfelu działalności związanej z polimerami. Jednostka biznesowa jest obecna na całym świecie w sześciu zakładach produkcyjnych i zatrudnia około 400 pracowników. Lanxess wykorzysta wpływy ze sprzedaży jednostki biznesowej do dalszej redukcji zadłużenia.

lanxess-headquarters

Przegląd segmentów

Sprzedaż w segmencie Consumer Protection wyniosła 2,340 mld EUR w roku podatkowym 2023, zaledwie 1,1% poniżej wartości z poprzedniego roku, wynoszącej 2,366 mld EUR. Segment skorzystał w szczególności na przejęciu działalności w zakresie kontroli mikrobiologicznej od firmy IFF w lipcu 2022 roku. Jednak słaby popyt na różnych rynkach i trwająca redukcja zapasów przez klientów spowodowały niższe wolumeny sprzedaży. EBITDA przed uwzględnieniem zdarzeń nadzwyczajnych spadła o 14,6% do 310 mln EUR w porównaniu z 363 mln EUR rok wcześniej. Marża EBITDA przed wyjątkami spadła z 15,3% w poprzednim roku do 13,2%.

Ze względu na słabszy popyt w branży budowlanej i elektronicznej, sprzedaż w segmencie Specialty Additives spadła o 21,7% z 2,970 mld EUR w poprzednim roku do 2,325 mld EUR. Zysk EBITDA przed uwzględnieniem zdarzeń nadzwyczajnych spadł o 56,4% z 479 mln EUR w poprzednim roku do 209 mln EUR. Marża EBITDA przed uwzględnieniem zdarzeń nadzwyczajnych wyniosła 9,0 procent w porównaniu do 16,1 procent w roku poprzednim.

Niższe wolumeny sprzedaży wynikające z redukcji zapasów przez klientów, zwłaszcza w branży budowlanej i chemicznej, miały negatywny wpływ na segment zaawansowanych półproduktów. Sprzedaż w roku obrotowym 2023 wyniosła 1,775 mld EUR, co oznacza spadek o 26,4% w porównaniu z 2,413 mld EUR w roku poprzednim. EBITDA przed uwzględnieniem zdarzeń nadzwyczajnych wyniosła 121 mln EUR i była o 58,4% niższa niż w roku poprzednim, kiedy to wyniosła 291 mln EUR. Marża EBITDA przed uwzględnieniem zdarzeń nadzwyczajnych wyniosła 6,8% w porównaniu do 12,1% w roku poprzednim.


Czytaj więcej:
Finanse 134

brak
 

LANXESS jest jednym z najważniejszych producentów specjalistycznych środków chemicznych na świecie. Przedmiotem działalności koncernu jest opracowywanie, produkcja i dystrybucja półproduktów chemicznych, dodatków, specjalistycznych substancji chemicznych oraz tworzyw sztucznych.

Polska

Reportaże

Forum