Dassault Systèmes przedstawia bardzo dobre wyniki za trzeci kwartał

Dassault Systèmes przedstawia…

Firma Dassault Systèmes ogłosiła wyniki finansowe za trzeci kwartał roku fiskalnego 2023, zakończony 30 września 2023r. Całkowite przychody w trzecim kwartale 2023r. wzrosły o 11% do 1,42 miliarda Euro. Przychody ze sprzedaży oprogramowania wzrosły o 12% do 1,29 miliarda Euro.

Przychody z platformy 3DExperience wzrosły o 46% i stanowiły 40% przychodów z oprogramowania 3DExperience Eligible. Przychody z oprogramowania w chmurze wzrosły o 10% i stanowiły 25% przychodów z oprogramowania.

  • Przychody z oprogramowania w według regionów geograficznych:
    Przychody w obu Amerykach wzrosły o 9% i stanowią 40% przychodów z oprogramowania, głównie dzięki dynamice napędzanej przez subskrypcję. Przychody w Europie wzrosły o 21%, osiągając 38% udziału. Region skorzystał na dużych transakcjach w zakresie transformacji cyfrowej w branżach Transportation & Mobility oraz Home & Lifestyle. Udział Azji w przychodach z oprogramowania wzrósł w tym kwartale o 5% do 22%, dzięki dwucyfrowemu wzrostowi w Indiach i dobrym wynikom w Japonii. W Chinach odnotowano jednocyfrowy wzrost, pomimo restrykcyjnego otoczenia makroekonomicznego w trzecim kwartale.

  • Przychody z oprogramowania według branż:
    Jedne z najsilniejszych wzrostów wykazały branże Transportation & Mobility, Aerospace & Defense, Home & Lifestyle oraz Consumer Packaged Goods & Retail.
- Obecnie nasi klienci kierują się ambicją przeprowadzenia transformacji, w której nie tylko wprowadzają zasady zrównoważonego rozwoju, osiągając więcej przy mniejszych zasobach, ale także kultywują gospodarkę doświadczeń charakteryzującą się personalizacją produktów i dbałością o doświadczenia użytkownika. W tym kontekście zastosowanie wirtualnych bliźniaków, jako centralnego filaru wiedzy i know-how firmy, okazuje się niezbędne nie tylko na etapach wdrażania innowacji, ale także w ciągu całego cyklu życia produktu. Torują one drogę do bardziej efektywnego zarządzania zasobami i ciągłego ulepszania doświadczeń użytkowników. Wirtualne bliźniaki umożliwiają "doświadczenia definiowane przez oprogramowanie", przenosząc wartość z zasobów fizycznych na oprogramowanie, jednocześnie umożliwiając naszym klientom nawiązywanie bezpośrednich relacji z klientami końcowymi - powiedział Bernard Charlès, prezes zarządu i dyrektor generalny firmy Dassault Systèmes.

- To, co nas wyróżnia, to nasza zdolność do zapewnienia naukowej reprezentacji złożoności świata poprzez oparte na nauce doświadczenia wirtualnych bliźniaków. W połączeniu ze sztuczną inteligencją możemy projektować „generatywne doświadczenia skoncentrowane na człowieku", umieszczając ludzi w centrum, wzmacniając ich możliwości, łącząc rzeczywistość z wirtualnymi środowiskami i ułatwiając podejmowanie świadomych decyzji - dodaje.