Utrzymujący się słaby popyt wpływa na wyniki trzeciego kwartału

Utrzymujący się słaby popyt…

W trzecim kwartale 2023 r. na wyniki biznesowe koncernu Lanxess ponownie wpłynęła utrzymująca się słaba koniunktura gospodarcza. Sprzedaż wyniosła 1,601 mld EUR, co stanowi spadek o 26,7 procent w porównaniu z poprzednim rokiem, kiedy to wyniosła 2,185 mln EUR. Zysk EBITDA przed uwzględnieniem zdarzeń nadzwyczajnych spadł o 50,4% z 240 mln EUR do 119 mln EUR.

Głównymi przyczynami takiego stanu rzeczy był niski popyt ze strony niemal wszystkich branż oraz ciągłe, choć coraz mniejsze, ograniczanie zapasów przez klientów. Związane z tym zmniejszenie wolumenów sprzedaży i wysokie koszty przestojów doprowadziły do spadku zysków, zwłaszcza w segmentach Specialty Additives i Advanced Intermediates. Segment ochrony konsumentów odnotował jedynie stosunkowo umiarkowany spadek zysków

Marża EBITDA Grupy przed uwzględnieniem zdarzeń nadzwyczajnych wyniosła 7,4% w porównaniu do 11,0% w poprzednim kwartale. Dochód netto spadł do minus 131 mln EUR w trzecim kwartale w porównaniu z 80 mln EUR w poprzednim kwartale.

"Słaby popyt w globalnym przemyśle chemicznym utrzymuje się i nie widzimy oznak ożywienia w pozostałej części roku. Wręcz przeciwnie, popyt w czwartym kwartale wydaje się być jeszcze słabszy niż oczekiwano" - powiedział Matthias Zachert, Prezes Zarządu Lanxess AG.

Koncern Lanxess już 6 listopada ogłosił niespodziewanie słaby początek czwartego kwartału. Dodatkowy wpływ na wyniki miało rozpoczęcie przez klientów destockingu w przemyśle rolnym oraz ograniczenie produkcji związane z dostawcami dla jednostki biznesowej Flavors & Fragrances w zakładzie produkcyjnym w Botlek (NL). W związku z tym koncern Lanxess spodziewa się, że EBITDA przed wyjątkami za cały rok 2023 wyniesie od 500 do 550 mln EUR. Poprzednia prognoza Lanxess wynosiła od 600 do 650 mln EUR dla EBITDA przed wyjątkami za cały rok.

lanxess-headquarters-image


Obniżenie dywidendy i sprzedaż Urethane Systems

Biorąc pod uwagę słaby rozwój działalności, Zarząd zamierza zaproponować obniżenie dywidendy za cały rok 2023 do 0,10 EUR. Uniknięty w ten sposób wypływ gotówki spowodowałby dalszą redukcję zadłużenia finansowego netto. Przyczynią się do tego również spodziewane wpływy z rozpoczętej sprzedaży jednostki biznesowej Urethane Systems.

Jako ostatnia pozostała działalność w zakresie polimerów w Lanxess, jednostka biznesowa nie pasuje już do strategicznej orientacji Grupy, która w ostatnich latach systematycznie dostosowywała swoje portfolio. Jednostka biznesowa jest obecna na całym świecie w sześciu zakładach produkcyjnych i zatrudnia około 400 pracowników.

Zmniejszenie zadłużenia

W trzecim kwartale koncern Lanxess zmniejszył swoje zobowiązania finansowe netto o kolejne 11 procent z 2,863 mld EUR na dzień 30 czerwca 2023 r. do 2,557 mld EUR. Spadek ten wynikał głównie z konsekwentnej redukcji kapitału obrotowego netto. W porównaniu do 3,814 mld EUR na dzień bilansowy 31 grudnia 2022 r., zobowiązania finansowe netto spadły o 33%.

Plan działania "Forward!"

Dzięki planowi działania "Forward!" koncern Lanxess przeciwdziała fazie słabego rozwoju gospodarczego w przemyśle chemicznym. Jego realizacja idzie pełną parą: Koncern Lanxess osiągnie jednorazowe oszczędności w wysokości około 100 mln EUR w 2023 r. dzięki redukcji kosztów i niższym inwestycjom. Ponadto koncern zwiększa swoją wydajność i wprowadzi zmiany strukturalne w celu trwałego obniżenia rocznych kosztów o około 150 mln EUR począwszy od 2025 roku. Zmiany obejmują redukcję 870 miejsc pracy, z czego 460 w Niemczech.

Redukcje zatrudnienia w Niemczech będą dotyczyć przede wszystkim funkcji administracyjnych w celu usprawnienia struktur i dostosowania się do sytuacji ekonomicznej firmy. Redukcje dotkną w szczególności oddziały w Kolonii, Leverkusen, Uerdingen i Mannheim, a zostaną osiągnięte poprzez rezygnację z ponownego obsadzania wakatów, poprzez naturalną rotację i oferowanie umów o rozwiązaniu stosunku pracy.

Segmenty: Niski popyt ze strony niemal wszystkich branż

Sprzedaż w segmencie Consumer Protection spadła o 12,2% z 662 mln EUR do 581 mln EUR. EBITDA segmentu przed uwzględnieniem zdarzeń nadzwyczajnych osiągnęła poziom 84 mln EUR, czyli o 23,6 proc. niższy niż w roku poprzednim, kiedy to wyniosła 110 mln EUR. Niższe wolumeny, niższe wykorzystanie mocy produkcyjnych i zmiana kursów walutowych miały negatywny wpływ na rozwój zysków i marżę. Marża EBITDA przed uwzględnieniem zdarzeń nadzwyczajnych wyniosła 14,5% w porównaniu do 16,6% rok wcześniej.

W segmencie Speciality Additives sprzedaż spadła ze względu na niższy popyt ze strony branży budowlanej, elektronicznej i motoryzacyjnej. Jedynie popyt ze strony przemysłu lotniczego rozwijał się stosunkowo stabilnie. Sprzedaż w trzecim kwartale wyniosła 549 mln EUR, co oznacza spadek o 30,7% w porównaniu do 792 mln EUR w poprzednim okresie. Słaby popyt i redukcja zapasów własnych spowodowały niższe wykorzystanie mocy produkcyjnych i miały negatywny wpływ na zyski. Zysk EBITDA przed uwzględnieniem zdarzeń nadzwyczajnych w segmencie spadł o 72,7% do 33 mln EUR w trzecim kwartale w porównaniu do 121 mln EUR w poprzednim kwartale. Marża EBITDA przed uwzględnieniem zdarzeń nadzwyczajnych wyniosła 6,0%, w porównaniu do 15,3% w poprzednim okresie.

W segmencie Advanced Intermediates negatywny wpływ na rozwój działalności miał słabszy popyt, zwłaszcza ze strony branży budowlanej, oraz niższe ceny sprzedaży. Sprzedaż segmentu wyniosła w trzecim kwartale 403 mln EUR i tym samym spadła o 37,2% w porównaniu do 642 mln EUR w poprzednim kwartale. Zysk EBITDA przed uwzględnieniem zdarzeń nadzwyczajnych w segmencie zaawansowanych półproduktów wyniósł 30 mln EUR, co oznacza spadek o 53,8% w porównaniu z 65 mln EUR w poprzednim roku, głównie ze względu na niskie wykorzystanie mocy produkcyjnych. Marża EBITDA przed uwzględnieniem zdarzeń nadzwyczajnych wyniosła 7,4% w porównaniu do 10,1% w poprzednim kwartale..