Eurofilms opublikował prospekt emisyjny

Emisja nowych akcji Eurofilms SA ma na celu przede wszystkim współfinansowanie nakładów inwestycyjnych znacząco zwiększających moce produkcyjne Spółki: o 50% w przypadku folii stretch oraz o 100% w przypadku folii termokurczliwej PVC. Zwiększenie mocy produkcyjnych pozwoli na dalszy dynamiczny rozwój sprzedaży eksportowej Eurofilms oraz umocnienie pozycji Spółki na rynku polskim, co przełoży się na wzrost sprzedaży Eurofilms o około 50%, począwszy od roku 2007.

Oferta skierowana do inwestorów instytucjonalnych oraz indywidualnych obejmie 8 053 306 akcji dwóch serii:
  • Seria D – 4 026 653 akcji, oferowanych przez Spółkę w ramach subskrypcji,
  • Serie B1 i C – 4.026.653 akcji, sprzedaż akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.

Oferta jest podzielona na dwie transze: instytucjonalną, obejmującą 6.500.000 akcji oraz indywidualną, w ramach której zaoferowanych zostanie 1.553.306 akcji.

Maksymalna cena Akcji Oferowanych została ustalona na 5,50 PLN.

Spółka planuje pozyskać z emisji akcji serii D (po odliczeniu kosztów) co najmniej 17 mln PLN. Łączna wartość oferty będzie co najmniej dwukrotnie większa, z racji sprzedaży części akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy - ERGIS S.A. oraz Finergis Investments Limited.

Inwestorzy mogą składać zapisy na akcje w dniach 31 maja – 2 czerwca 2006.

Prognozy finansowe Eurofilms na 2006 rok zakładają przychody ze sprzedaży na poziomie 133,4 mln PLN oraz zysk netto na poziomie 5,5 mln PLN. W 2007 roku Spółka prognozuje przychody na poziomie 154,3 mln PLN oraz zysk netto w wysokości 8,1 mln PLN.

Podstawowym obszarem działalności Eurofilms S.A. jest produkcja i sprzedaż wyrobów z tworzyw sztucznych, w tym w szczególności:
  • produkcja i sprzedaż folii stretch PE (m.in. do owijania ładunków na paletach),
  • produkcja i sprzedaż folii termokurczliwej PVC (m.in. do pakowania produktów spożywczych),
  • sprzedaż folii BOPP (głównie do produkcji opakowań).

W 2005 roku spółka wypracowała niemal 100 mln zł przychodów ze sprzedaży i przeszło 6 mln zł zysku netto. Zdolności produkcyjne firmy wynoszą obecnie 18 tys. ton rocznie folii stretch oraz 700 ton folii termokurczliwej PVC. Eurofilms zatrudnia blisko 90 osób.

Akcjonariuszami Eurofilmsu są: ERGIS S.A., jeden z największych przetwórców tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej, zajmujący się produkcją folii, granulatów, parapetów, paneli i tapet, posiadający około 82,97 proc. kapitału spółki oraz Finergis Investments Limited, spółka inwestycyjna kontrolująca pozostałe 17,03 proc. akcji.

Czytaj więcej: Giełda 132