Exjection®-Technologia wyróżniona austriacką nagrodą państwową

Exjection®-Technologia wyróżniona…
EXJECTION®-Technologia umożliwia produkowanie długich profili wyposażonych nawet w elementy mocujące, końcówki, żebra wzmacniające i elementy dekoracyjne, w jednym cyklu wtryskowym, poprzez jeden punkt wtrysku.

Do badań rozwojowych nad tą technologią wybrano w pełni elektryczną wtryskarkę ENGEL e-motion, ponieważ była w stanie zagwarantować niezbędną integrację procesową. I właśnie IB STEINER zostało nagrodzone za zakończone sukcesem prace nad rozwojem technologii EXJECTION® państwową nagrodą w dziedzinie doradztwa inżynieryjnego - Ingenieurconsulting za rok 2009 .

Nagroda ta ma na celu promowanie działalności polegającej na wyłowieniu najlepszych pomysłów austriackich inżynierów a następnie uczynieniu z nich austriackich hitów eksportowych. Wśród całego szeregu wyróżnień za osiągnięcia roku 2009, zostało nagrodzone biuro inżynierii techniki wtryskowej Gotfryda Steinera (IB STEINER), za prace nad rozwojem technologii EXJECTION®.

Technologia
Podstawową różnicą pomiędzy technologią EXJECTION® a standardowym wtryskiem jest przesuwający się rdzeń gniazda kształtującego, zsynchronizowany z ruchem agregatu wtryskowego usytuowanego prostopadle do długiej osi maszyny. Wskutek przesuwu rdzenia powstaje w sposób ciągły pusta przestrzeń potrzebna do wtryśnięcia strumienia masy uplastycznionej. Dzięki temu, proces wtrysku jest dłuższy, cienkościenny o typowym kształcie profilu długich elementów. Dzięki tej technologii elementy profilowe nie muszą być produkowane w technologii przepływu masy uplastycznionej poprzez silnie chłodzoną głowicę profilową.

Do prac rozwojowych nad tą technologią została wybrana całkowicie elektryczna wtryskarka ENGEL e-motion. W technologii tej oprócz elektrycznego napędu wszelkich ruchów maszynowych należy napędzać także (najlepiej seromotorycznie) precyzyjny ruch przesuwania rdzenia formy. Wysoki stopień precyzji równoległości płyt mocujących formę i równomierny rozkład nacisków na płyty mocujące w obszarze formy wtryskowej zapewniają płynną produkcję z jednej strony, a z drugiej gwarantują możliwe minimalne naciski, wymuszające ruchy rdzenia poddawanego przecież obciążeniom siły zwarcia. ENGEL opracował, specjalnie dla nowej technologii: EXJECTION®-Softwaretool narzędzie w zakresie sterowania. Pierwsze egzemplarze maszyn zostały juz wprowadzone na rynek.

W technologii EXJECTION® można produkować o wiele dłuższe elementy w porównaniu do technologii wtrysku tradycyjnego, ze znacznie niższym ciśnieniem wtrysku i o niższej temperaturze masy uplastycznionej. Charakterystyczną cechą nowej technologii jest stosowanie małych wtryskarek. Obok wyraźnych korzyści energetycznych, bardzo ważnym czynnikiem są niskie koszty inwestycyjne, a w rezultacie ostatecznym, niskie koszty produkcji.