Firma BASF Polska wyróżniona na szczycie Klimatycznym COP24

Firma BASF Polska wyróżniona… Podczas trwającego w Katowicach światowego Szczytu Klimatycznego COP24 firma BASF Polska aktywnie włączyła się w dyskusję na temat społecznej odpowiedzialności biznesu. 6. grudnia Katarzyna Byczkowska, Dyrektor Zarządzająca BASF Polska, wzięła udział w debacie organizowanej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz United Nations Global Compact Network Poland.

Przedstawiciele biznesu rozmawiali o roli, jaką małe, średnie i duże przedsiębiorstwa odgrywają we wprowadzaniu zrównoważonych rozwiązań na rzecz ochrony planety przed zanieczyszczeniami. BASF Polska została nagrodzona za wkład w realizację celów zrównoważonego rozwoju. Katarzyna Byczkowska odebrała wyróżnienie z rąk Jerzego Kwiecińskiego, Ministra Inwestycji i Rozwoju, oraz Kamila Wyszkowskiego, Dyrektora Generalnego UNGC w Polsce.

- Biznes aktywnie włącza się w tworzenie i promocję zrównoważonych rozwiązań. To odpowiedzialność biznesu, ale również wielka szansa, szczególnie dla branży chemicznej, która tworzy innowacyjne rozwiązania odpowiadające na współczesne i przyszłe wyzwania środowiskowe. Przykładem jest nasz pilotażowy projekt chemicznego recyklingu tworzyw sztucznych „ChemCycling” – podkreśliła Katarzyna Byczkowska.

Firma BASF Polska wyróżniona na szczycie Klimatycznym COP24


„ChemCyckling” to przełom w gospodarce o obiegu zamkniętym. Recykling chemiczny stanowi innowacyjny sposób ponownego wykorzystania odpadów z tworzyw sztucznych, które nie są obecnie poddawane recyklingowi.

Zrównoważony rozwój w ujęciu strategicznym

Wyzwania środowiskowe zostały w istotny sposób podkreślone w nowej strategii firmy BASF ogłoszonej 20 listopada 2018. Do 2030 r. firma BASF planuje utrzymać emisję dwutlenku węgla na poziomie z roku 2018 mimo planowanego wzrostu produkcji. Oznacza to potrzebę oddzielenia emisji gazów cieplarnianych od wzrostu organicznego. Aby to osiągnąć, BASF zamierza usprawnić procesy zarządzania, wydajności operacyjnej i integracji w ramach swoich zakładów oraz zapewnić większy udział energii ze źródeł odnawialnych. Do tej pory firmie BASF udało się obniżyć emisję gazów cieplarniach o 50% w wartościach bezwzględnych w porównaniu z poziomem z 1990 r. – przy jednoczesnym dwukrotnym zwiększeniu produkcji.

Oprócz działań na rzecz rozwoju neutralnego pod względem emisji CO2 z terminem realizacji do 2030 r. firma BASF postawiła sobie za cel wypracowanie zysku w 2025 r. na poziomie ok. 22 mld EUR ze sprzedaży produktów z kategorii akceleratorów. Są to produkty, które w znaczący sposób przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju łańcucha wartości.
brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska

Reportaże

Forum