Firma Pol-Am-Pack realizuje projekt za 140 mln zł

Firma Pol-Am-Pack realizuje projekt inwestycyjny związany z wdrożeniem produkcji innowacyjnych opakowań szklanych z wykorzystaniem uszlachetniania związkami glinu.

Projekt dofinansowywany jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Wartość dofinansowania to 40 mln zł. Całość zadania opiewa natomiast na sumę 140 mln zł. Projekt rozpoczął się w ubiegłym roku, a jego zakończenie właśnie jest w toku.

Inwestycja prowadzona przez Pol-Am-Pack wiąże się z budową nowego pieca wannowego o maksymalnej wydajności 360 t szkła na dobę wraz z trzema nowoczesnymi liniami do produkcji opakowań szklanych. Ponadto, planowane jest zatrudnienie kilkudziesięciu nowych pracowników. Projekt zakłada utworzenie Działu Badań i Rozwoju, który zajmować się będzie m.in. prowadzenie prac badawczych nad technologiami produkcji opakowań szklanych. Realizacja projektu odbywa się we współpracy z pracownikami naukowymi Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, wspierającymi wdrożenie innowacyjnej technologii uszlachetniania opakowań.

POL-AM-PACK S. A. jest spółką zależną od CAN-PACK S.A. i należy do Grupy Kapitałowej Can-Pack – jednego z największych producentów opakowań w Europie. Wraz ze spółkami zależnymi, jest producentem szerokiego asortymentu najwyższej jakości opakowań szklanych, stosowanych głównie w przemyśle chemicznym i spożywczym.

W tej chwili spółka produkuje opakowania szklane produkuje opakowania szklane w oparciu o trzy dominujące technologie.

Pierwsza z nich to metoda NNPB (narrow neck press and blow), która stosowana jest do produkcji cienkościennych opakowań wąskootworowych. Polega na wykorzystaniu siły prasowania wytłocznika po stronie preform i wydmuchu po stronie form. Po załadowaniu kropli do preformy następuje formowanie bańki za pomocą wytłocznika, w końcowej fazie prasowania ma miejsce formowanie zamknięcia wyrobu. Następnie bańka zostaje przeniesiona za pomocą przerzutnika do formy właściwej, w której następuje końcowy wydmuch wyrobu gotowego. Metoda NNPB pozwala na uzyskanie lepszego rozkładu szkła w wyrobie gotowym oraz oszczędności w zakresie ilości masy szklarskiej używanej w procesie produkcji.

Druga z technik to PB (press and blow). Jest to proces produkcyjny przebiegający w taki sam sposób jak w przypadku opisanej powyżej metody NNPB. Metoda PB stosowana jest do wytwarzania opakowań szerokootworowych.

Z kolei ostatnia z metod - BB (blow and blow) stosowana jest do produkcji grubościennych opakowań wąskootworowych. Polega na wykorzystaniu wydmuchu do całej operacji formowania wyrobu, zarówno po stronie preform jak i form. Po załadowaniu kropli do preformy następuje formowanie zamknięcia butelki, po czym wydmuchiwana jest bańka, której kształt zależy od fasonu wyrobu gotowego. Następnie bańka zostaje przeniesiona za pomocą przerzutnika do formy właściwej, w której następuje końcowy wydmuch wyrobu gotowego.