Folia Propafilm firmy Innovia Films

Folia Propafilm firmy Innovia Films
Innovia Films wprowadziła na rynek nowy typ folii przeznaczonych wyłącznie do produkcji etykiet typu in-mould, czyli etykietowania w formie.

Nowy gatunek folii nosi nazwę Propafilm. Została ona stworzona na potrzeby dynamicznie rozwijającego się od kilku lat sektora etykietowania w formie IML. Technologia ta umożliwia opatrzenie formowanego z tworzywa sztucznego opakowania skomplikowaną grafiką o wysokiej rozdzielczości, stanowiącą integralną jego część. Zadrukowaną wcześniej etykietę „wtapia się” w pojemnik w trakcie jego formowania w technice wtrysku. Inaczej niż w przypadku pozostałych etykiet, tej wykonanej w technice IML nie można oddzielić od polimerowego podłoża.

Technologia ta idealnie nadaje się to etykietowania opakowań i do produkcji etykiet narażonych na niekorzystne działanie czynników zewnętrznych, czyli wszędzie tam gdzie etykiety tradycyjne szybko straciłyby atrakcyjny wygląd. Bardzo często odporność materiału na tego rodzaju niszczenie jest podstawowym warunkiem określanym przepisami prawnymi np. w przypadku instrukcji BHP. Dodatkową zaletę tej technologii jest fakt, że etykietowanie odbywa się w trakcie wytwarzania produktu i nie ma potrzeby robienia tego w trakcie odrębnej operacji. Upraszcza to znacznie cały proces dostawczy.

Folia Propafilm firmy Innovia Films do zastosowań IML

Dzięki technice IML możliwe jest jednoczesne etykietowanie pięciu ścianek niektórych pojemników (np. „wanienki”), co jest niezmiernie kosztowne w przypadku stosowania innych technologii. Proces wytwarzania pojemników z tworzyw sztucznych i produktów nadających się do etykietowania techniką IML można podzielić na: formowanie wtryskowe stosowane w przypadku produkcji „wanienek”, kubeczków i wiaderek oraz formowanie metodą rozdmuchu gdy chodzi o butelki. Procesy te bardzo różnią się między sobą i w związku z tym folie, które można stosować w każdym z nim są zupełnie różne.

Wprowadzane przez Innovia Films folie Propafilm produkowane są metodą rozdmuchu, która zapewnia zrównoważoną orientację dwuosiową, a co za tym idzie takie same własności mechaniczne w obu kierunkach: poprzecznym i wzdłużnym. To zrównoważenie w połączeniu z dużą sztywnością folii w kierunku wzdłużnym daje duże korzyści w procesie jej obróbki. Mowa tu głównie o możliwości precyzyjnej kontroli rejestrów podczas drukowania etykiet z roli, możliwości zadruku arkuszy w obu kierunkach - wzdłużnym i poprzecznym, a także ogromnej łatwości wycinania etykiet sztancą, która gwarantuje stosowanie złożonych kształtów z zachowaniem czystych krawędzi i to bez powodowania zużycie sztancy.

Nowa folia cechuje się też dobrym poziomem antystatyczności, co zapewnia bezproblemowy zadruk etykiet w arkuszach, a następnie pojedyncze ich wykorzystywanie. Sprawdza się tez przy zadruku techniką roto- i fleksografii, a także offsetu i druku cyfrowego.

Grupa folii Propafilm obejmuje produkty zarówno przezroczyste jak i białe, które po uformowaniu opakowania, w zależności od zastosowanego typu folii, dają efekt gładkości i połysku albo matu - „skórki pomarańczowej”. Wszystkie folie są bardzo podatne na zadruk gwarantując doskonałą przyczepność farb drukarskich. W razie potrzeby dodatkowej ochrony zadruku dostępne są specjalne folie do laminowania, np. gdy zachodzi potrzeba wielokrotnego mycia etykietowanych pojemników w zmywarce.