Folie używane w systemach MAP

Folie używane w systemach… Do pakowania w systemach MAP niemal z reguły wykorzystywane są folie wielowarstwowe. Są one uzyskiwane przez wpółwytłaczanie, rzadziej przez laminowanie.

Technologia MAP (ang. Modified Atmosphere Packaging), czyli opakowania ze zmodyfikowaną atmosferą to jedna z technik pakowania. Wprawdzie powstała już ponad 30 lat temu, to jednak od tego czasu jest stale unowocześniania i wzbogacana. Stosowana jest oczywiście z powodzeniem również w naszym kraju.

MAP wykorzystuje się przy hermetycznym pakowaniu produktów spożywczych w folię. Metoda polega na stworzeniu opakowania ze zmodyfikowaną atmosferą, czyli takiego, w którym zmieniono powietrze. Pomaga to w wydłużeniu dopuszczalnego okresu przechowywania produktu

Właściwości folii wykorzystywanych w tej metodzie stanowią wypadkową ich warstw składowych. Barierowość w stosunku do gazów stanowi szczególnie istotną właściwość w zastosowaniu folii do pakowania w systemie MAP. Jeśli chodzi natomiast o barierowość w stosunku do tlenu i pary wodnej folii z różnych polimerów, to orientacyjnie można przyjąć, że w porównaniu z tlenem, przenikalność CO2 dla większości polimerów jest kilkakrotnie wyższa, natomiast N2 kilkakrotnie niższa.

Dostępny jest obecnie szeroki asortyment folii przydatnych do pakowania w systemach MAP. Wszystkie one różnią się od siebie właściwościami m.in. barierowością.

Te same rodzaje folii giętkich mogą być wykorzystywane w różnych systemach, np. pakowaniu w uprzednio wykonane torebki w urządzeniu tzw. komorowym lub też pakowaniu poziomym wykorzystywanym w systemie MAP. Folie giętkie mogą być tez wykorzystywane w systemach do zamykania tacek i innych opakowań termoformowanych, a także w rozwiązaniach, w których po napełnieniu tacki produktem następuje bezpośrednie jej zgrzewanie z górną częścią opakowania.

Dodatkowo nadają się one także do systemu, w którym w tym samym urządzeniu podgrzana do wymaganej temperatury folia jest wgłębnie formowana oraz do uformowanej dolnej części opakowania wprowadzany jest produkt, a w narzędziu zgrzewającym, z którego odprowadzane jest powietrze i doprowadzana jest mieszanina gazów następuje zamknięcie opakowania przez zgrzewanie przy wykorzystaniu folii przeznaczonej na część górną
opakowania.