Folie używane w systemach MAP


Do zamykania tacek częściej wykorzystywane są wielowarstwowe folie giętkie, w mniejszym zaś stopniu sztywne. W zależności od rodzaju produktu i innych uwarunkowań część dolna opakowań formowanych w podanym wyżej przykładzie może być wykonywana zarówno z folii sztywnych jak i giętkich.

Najwyższą barierowością w stosunku do gazów odznacza się EVOH. Stanowi on kopolimer etylenu z alkoholem winylowym. Kopolimer ten jest droższy od innych tworzyw, jednak przy tak wysokiej barierowości wystarczające zabezpieczenie uzyskuje się przy bardzo małej nawet poniżej 10 ?m grubości warstwy tego tworzywa. W porównaniu z PA uznawanym wcześniej za polimer wysoko barierowy, barierowość kopolimeru EVOH w stosunku do tlenu jest ok. sto razy wyższa.

Osiągnięcie tak wysokiej barierowości kopolimeru EVOH wymaga odcięcia dostępu wilgoci w stosunku do której jest nieodporny i chłonąc wilgoć obniża swoją barierowość.

Trzeba zauważyć, że w strukturze folii stosowanych w opakowaniach MAP, EVOH stanowi z reguły warstwę środkową. W wyniku tego jest chroniony bądź to przez barierowe w stosunku do pary wodnej warstwy poliolefin, bądź też przez absorbujące wilgoć warstwy poliamidowe.

Wysoką barierowość zapewnia także PVDC. Jednakże zarówno PVDC jak i PVC są coraz mniej chętnie stosowane w materiałach opakowaniowych i w
niektórych krajach nie są akceptowane. Wynika to z zagrożeń, które tworzywa te stwarzają dla środowiska naturalnego.

Warto zapoznać się z rodzajami folii wielowarstwowych giętkich wykorzystywanych w systemach MAP.

Są to takie gatunki jak: PA/PE, PC/EVOH/EVAC, PA/Surlyn, PET/PE, PA/Surlyn/PE, PET/PVDC/PE, PA/EVOH/PE, PETmet/PE, PA/PVDC/PE, PET/PE/EVOH/PE, PA/PP , PET/EVOH/Surlyn, OPA/PE, PET/PVDC/PE, OPA/PE/EVOH/PE, OPPmet/PE, OPAmet/PE, OPP/PE/EVOH/PE.

Jeśli chodzi natomiast o różne rodzaje folii wielowarstwowych zarówno sztywnych jak i giętkich wykorzystywanych na termoformowaną część dolną opakowań, wg systemu MAP, to przedstawiają się one następująco w odniesieniu do folii sztywnych: PVC/PE-LD, APET/PE, PE-HD, PP/EVOH/PP, PE-HD/E\VAC/EVOH/Surlyn, EPS/EVOH/PE.

Folie sztywne przy mniejszych grubościach, znajdują zastosowanie na część górną, to jest do zamykania opakowań termoformowanych.

Folie giętkie to natomiast: PA/PE-LD, PA/PP, PA/EVOH/PE-LD, PA/EVOH/Surlyn, OPA/PE-LD, PET/PE-LD, PET/PVDC/PE-LD.