Formet: Solidarność walczy, ministerstwo licytuje

Formet: Solidarność walczy…
Wstrzymania likwidacji zakładów Formet i wdrożenia programu restrukturyzacji domagają się związkowcy z NSZZ Solidarność. Tymczasem Ministerstwo Skarbu Państwa na 4 października wyznaczyło termin aukcji dotyczącej sprzedaży akcji bydgoskiej spółki.

Formet to firma z ponad 45-letnią historią, specjalizująca się w projektowaniu i wykonawstwie form wtryskowych do produkcji tworzyw sztucznych i gumy. Posiada zamówienia zapewniające pracę co najmniej do końca tego roku. Zakład obciąża jednak zadłużenie w wysokości ok. 9 mln zł. Znalazła się w stanie likwidacji. Nic więc dziwnego, że załoga oraz związki zawodowe walczą o jej przeżycie.

W piśmie do ministra skarbu Solidarność napisała, że „decyzja o likwidacji Formetu jest nieuzasadniona ekonomicznie i społecznie, a sposób w jaki ją przeprowadza ministerstwo, urąga wszelkim zasadom, jakich samo nakazuje przestrzegać w wydanych wcześniej dokumentach”.

Ministerstwo tłumaczy natomiast, że decyzję o likwidacji podjęło, gdyż Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki nie zatwierdziło planu restrukturyzacji. Urzędnicy utrzymują ponadto, że obecna sytuacja Formetu oraz przyjęte założenia do prognoz finansowych wskazują na bardzo duże ryzyko, że nie będzie on w stanie zrealizować planu restrukturyzacji. Pracownicy odpowiadają, że to nonsens.

Formet


Warto w tym kontekście przypomnieć, że doszło już do spotkania przedstawicieli Solidarności z prezesem Formetu, na którym przedstawiono plan restrukturyzacji zakładu i plan działań dających szansę na odzyskanie przez tę firmę płynności finansowej. Załoga zgodziła się wtedy, chcą ratować firmę, na rezygnację z funduszu świadczeń socjalnych. Z kolei właściciel, czyli Skarb Państwa przystał na sprzedanie kilku zakładowych nieruchomości i zaniechał żądania zwrotu 2,3 mln zł, które zakład otrzymał jako pomoc publiczną. Układ obowiązywał jednak tylko kilkanaście godzin. Już następnego dnia prezes Formetu został zwolniony, zakład wprowadzono w stan likwidacji i ustanowiono likwidatora.

W tej chwili pracownicy Formetu skarżą się, że w ostatnich latach resort skarbu jako właściciel kompletnie nie interesował się przyszłością ich firmy. Potwierdzeniem tego ma być fakt, że w ciągu jednej kadencji przedsiębiorstwem zarządzało aż 10 prezesów.

Ogłoszona przez MSP aukcja odbędzie się 4 października. Zbywanych będzie 680 000 akcji o wartości nominalnej 10 zł każda, stanowiących 85 proc. kapitału zakładowego. Cena wywoławcza pakietu 680 000 akcji wynosi 4, 31 mln zł. Cena wywoławcza za jedną akcję to 6,34 zł.

Aktualnie w Formecie pracuje jeszcze 119 osób. Od października jednak mają ruszyć zwolnienia. Do końca roku przedsiębiorstwo ma przestać funkcjonować. Proces likwidacji potrwa dwa lata.

Na ogłaszane przez MSP rokowania w sprawie sprzedaży większościowego pakietu akcji firmy nie zgłosił się rok temu żaden chętny.
Reportaże

Forum

Todarek12

Prototypowa forma wtryskowa 2020-09-10

Todarek12

Jaki rodzaj folii do szycia elementów odzieży i akcesoriów 2020-09-07

Piotrekente

Czas cyklu 2020-09-01

Todarek12

Opłacalność przewijania folii stretch 2020-08-26

Pmitas

Pvc Soft płynne - Produkcja mat barowych - ociekaczy. 2020-08-19