Drukuj

Forum Zrównoważonego Rozwoju VinylPlus 2017 VinylPlus Sustainability Forum 2017

Forum Zrównoważonego Rozwoju VinylPlus 2017
Tegoroczne Forum, organizowane przez VinylPlus, europejski program zrównoważonego rozwoju przemysłu PVC, odbędzie się pod hasłem ”W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym” (ang. Circular economy - to koncepcja zakładająca minimalizację wpływu na środowisko tworzonych produktów poprzez taki wybór składników i projektowanie, który umożliwi powtórne ich wykorzystanie), a jego celem jest dyskusja na temat nowych możliwości dla przemysłu, które mogą przyczynić się do zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów.

Wśród najważniejszych prelegentów, którzy zaprezentują referaty i prezentacje, znajdą się przedstawiciele instytucji UE, ONZ, środowiska akademickiego, politycy, projektanci i architekci oraz przedstawiciele biznesu obejmującego wszystkie sektory przemysłu PVC. Obok dyskusji na temat pozytywnej roli PVC w przyszłej, silnej gospodarce, znajdzie się szereg odniesień do Pakietu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, inicjatywy legislacyjnej Komisji Europejskiej. Główne tematy to polityka gospodarki o obiegu zamkniętym, zarówno na poziomie krajowym i europejskim, oraz jej potencjalny wpływ na przemysł tworzyw sztucznych. Dwa główne przemówienia wygłoszą Norbert Kurilla, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Republiki Słowackiej oraz dr Helge Wendenburg, dyrektor generalny Departamentu Ochrony Przyrody i Zasobów Wodnych Ministerstwa Środowiska Republiki Federalnej Niemiec. Będą one dotyczyły praktyk i perspektyw rozwoju zgodnych z gospodarką o obiegu zamkniętym, na szczeblach zarówno unijnym jak i krajowych. Forum zakończy wizjonerskie wystąpienie profesora Ernsta Ulricha von Weizsäckera z Klubu Rzymskiego, pt. „Eco - design i innowacje są niezbędne”. Forum pozwoli spojrzeć na kwestie globalne przemysłu PVC poprzez prezentację przykładów, realizowanych przez europejski przemysł PVC, projektów na całym świecie zawierających prezentacje innowacji z dziedziny medycyny, rur, kabli i in.

Forum podzielone jest na trzy główne sesje: „Unia Europejska a polityka państw członkowskich w zakresie gospodarki okrężnej”, „Eco - design i innowacje” oraz „Inteligentne wyroby z PVC – lepsza jakość życia”. Forum odbędzie się w dniach 10 i 11 maja w Berlinie.

vinyl