Forum Zrównoważonego Rozwoju VinylPlus 2017

Forum Zrównoważonego Rozwoju…
Tegoroczne Forum, organizowane przez VinylPlus, europejski program zrównoważonego rozwoju przemysłu PVC, odbędzie się pod hasłem ”W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym” (ang. Circular economy - to koncepcja zakładająca minimalizację wpływu na środowisko tworzonych produktów poprzez taki wybór składników i projektowanie, który umożliwi powtórne ich wykorzystanie), a jego celem jest dyskusja na temat nowych możliwości dla przemysłu, które mogą przyczynić się do zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów.

Wśród najważniejszych prelegentów, którzy zaprezentują referaty i prezentacje, znajdą się przedstawiciele instytucji UE, ONZ, środowiska akademickiego, politycy, projektanci i architekci oraz przedstawiciele biznesu obejmującego wszystkie sektory przemysłu PVC. Obok dyskusji na temat pozytywnej roli PVC w przyszłej, silnej gospodarce, znajdzie się szereg odniesień do Pakietu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, inicjatywy legislacyjnej Komisji Europejskiej. Główne tematy to polityka gospodarki o obiegu zamkniętym, zarówno na poziomie krajowym i europejskim, oraz jej potencjalny wpływ na przemysł tworzyw sztucznych. Dwa główne przemówienia wygłoszą Norbert Kurilla, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Republiki Słowackiej oraz dr Helge Wendenburg, dyrektor generalny Departamentu Ochrony Przyrody i Zasobów Wodnych Ministerstwa Środowiska Republiki Federalnej Niemiec. Będą one dotyczyły praktyk i perspektyw rozwoju zgodnych z gospodarką o obiegu zamkniętym, na szczeblach zarówno unijnym jak i krajowych. Forum zakończy wizjonerskie wystąpienie profesora Ernsta Ulricha von Weizsäckera z Klubu Rzymskiego, pt. „Eco - design i innowacje są niezbędne”. Forum pozwoli spojrzeć na kwestie globalne przemysłu PVC poprzez prezentację przykładów, realizowanych przez europejski przemysł PVC, projektów na całym świecie zawierających prezentacje innowacji z dziedziny medycyny, rur, kabli i in.

Forum podzielone jest na trzy główne sesje: „Unia Europejska a polityka państw członkowskich w zakresie gospodarki okrężnej”, „Eco - design i innowacje” oraz „Inteligentne wyroby z PVC – lepsza jakość życia”. Forum odbędzie się w dniach 10 i 11 maja w Berlinie.

vinyl