Frezowanie zgrubne w VISI Machining 3D

Frezowanie zgrubne w VISI…
VISI CAD/CAM/CAE zawiera specjalistyczne moduły do projektowania form wtryskowych i tłoczników. W odniesieniu do konstrukcji form, użytkownika wspiera symulacja wtrysku, pozwalająca na analizę wszystkich faz procesu. Począwszy od wypełnienia, przez docisk aż do fazy odkształceń. A analiza termalna szacuje wpływ układów wtrysku i chłodzenia na rozkład temperatury. Konstrukcję tłoczników wspomagają dostępne funkcjonalności do rozwijania geometrii nieliniowej, oparte na analizie elementów skończonych. Technolodzy używają VISI do obróbki zaprojektowanych elementów form czy tłoczników z wykorzystaniem modułów do frezowania i wycinania drutowego. Wszystkie moduły czynią VISI kompletnym rozwiązaniem, wykorzystywanym w branży narzędziowej.

Artykuł opisuje programowanie w VISI Machining 3D z użyciem strategii frezowania zgrubnego. Okno Nawigatora CAM zawiera model wkładki stemplowej, półfabrykatu i uchwytu oraz zdefiniowane elementy technologii: projekt, maszynę, magazyn narzędziowy oraz układ bazowy. Podświetlając pozycję elementu obrabianego w Menadżerze cech lub układu zerowego w Menadżerze technologii wybiera się polecenie Dodaj operację. Następnie w wyświetlonym oknie dialogowym wskazuje się strategię Frezowanie zgrubne. Zatwierdzając okno, program przekieruje użytkownika do wyboru narzędzia skrawającego.

VISI


Po wyborze i zatwierdzeniu narzędzia program przekieruje użytkownika do okna dialogowego operacji frezowania zgrubnego, gdzie definiuje się określone wartości parametrów. Okno dialogowe zbudowane jest z trzech zasadniczych obszarów. Pierwszego, odpowiedzialnego za zarządzanie obszarem obróbki. Drugiego, definiującego charakterystyczne parametry danej strategii. Trzeciego, określającego zachowanie się narzędzia przy podjazdach, przejazdach i wycofaniach. W prawym dolnym narożniku znajduję się ilustracja informująca użytkownika w jaki sposób dany parametr wpłynie na otrzymaną ścieżkę.

Zatwierdzając OK, program zamknie okno dialogowe i rozpocznie przeliczanie ścieżek. Menadżer procesów wyświetla listę kalkulowanych operacji. Równolegle z przeliczaniem ścieżek wybranej strategii możliwa jest praca z programem i dodawanie kolejnych operacji obróbkowych. Po zakończeniu przeliczania można zwizualizować otrzymane ścieżki.

Analiza toru narzędzia umożliwia przesymulowanie ścieżki bez ubytku materiału. Programista analizuje ścieżkę pod względem podjazdów, wejść narzędzia w materiał, ilości przejazdów szybkich i roboczych oraz wyjść narzędzia i jego wycofań, rodzaju geometrii ścieżki czy zakresu posuwów na danym etapie toru.

VISIbrak
 

Profesjonalne systemy inżynierskie | Edgecam, Radan, VISI

Polska


Reportaże

Forum

Sieah123

Wtrysk PA6 GF 30 2020-05-21

Prismatic

Pvc Soft płynne - Produkcja mat barowych - ociekaczy. 2020-04-14

Uoop90

Roboty programy, ustawianie 2020-03-06

Piotrzawadzinski

Linia produkcyjna do rurek PE 2019-12-14

Plastpet

Problem z produkcjia tub do zniczy PP 2019-12-08