Giętkie opakowania z programem Flexpakrenew

Giętkie opakowania z programem… Projektowanie i rozwój innowacyjnych oraz ekologicznie wydajnych niskomateriałowych giętkich opakowań papierowych z odnawialnych surowców będących alternatywą dla folii barierowych z tworzyw sztucznych to temat realizowanego przez międzynarodowe konsorcjum projektu Flexpakrenew, w który jest zaangażowany również polski podmiot.

Projekt Flexpakrenew jest kontynuacją realizowanego w latach 2004-2008 projektu SustainPack, który był dotychczas największym i najważniejszym europejskim projektem badawczym w dziedzinie innowacyjnych celulozowych materiałów opakowaniowych. Program Flexpakrenew już trwa i będzie realizowany jako trzyletni projekt badań współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach Programu Ramowego na lata 2007-2013.

Realizacja założonych celów skupiła 10 partnerów z sześciu europejskich państw, wśród nich znajdują się cztery uczelnie wyższe z Wielkiej Brytanii, Szwecji, Francji i Polski; cztery instytuty badawcze z Francji, Niemiec i Finlandii i dwa duże międzynarodowe koncerny przemysłowe związane z branżą produkcji dodatków naturalnych dla przemysłu papierniczego i producenta materiałów celulozowych.

Celem projektu jest zaprojektowanie i wytworzenie innowacyjnych, ekologicznie wydajnych i o niskiej materiałochłonności opakowań z giętkich papierów. Głównym zadaniem jest stworzenie opakowania giętkiego o gramaturze od 50 do 90 g/mkw. z właściwościami barierowymi podobnymi do niemodyfikowanych folii z tworzyw sztucznych. Planowane w ramach projektu giętkie opakowania zostaną otrzymane z materiałów w pełni bioodnawialnych, gdzie opakowanie będzie w pełni degradowalne i nadające się do recyklingu materiałowego w kierunku odzysku masy celulozowej.

Plskim reprezentantem w tym projekcie jest Akademia Rolnicza w Szczecinie. Tamtejszy Zakład Opakowalnictwa i Biopolimerów realizuje w ramach Flexpakrenew zadania z takich obszarów badawczych jak modyfikacja i charakteryzacja polimerów naturalnych; mikro- i nanokapsułkowanie; modyfikacje powierzchniowe i badanie właściwości barierowych, antybakteryjnych i mechanicznych materiałów opakowaniowych; rola materiałów antymikrobiologicznych pochodzenia naturalnego i podatność materiałów opakowaniowych na biodegradację.

Całkowity koszt trzyletniego projektu to 4, 44 mln euro. Oprócz Akademii Szczecińskiej za omawianą innowację odpowiadają Ahlstrom Research and Services (Francja), OY Keskuslaboratorio - Centrallaboratorium AB (Finlandia), Instytut Politechniczy w Grenoble (Francja), Uniwersytet w Karlstadzie (Niemcy), firma Cargill Deutschland (Niemcy), Towarzystwo Frauenhofera Wspierania Badań Stosowanych (Niemcy), Narodowe Centrum Badań (Francja), Uniwersytet w Sheffield (Wielka Brytania).

Czytaj więcej:
Badania 235
Papier 44