Grzegorz Pawlak ponownie szefem Plast-Boxu

Grzegorz Pawlak ponownie szefem Plast-Boxu
W grudniu ub.r. nastąpiły znaczące zmiany w strukturze akcjonariatu spółki Plast-Box SA, producenta opakowań z tworzyw sztucznych. W dniu 16 grudnia 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało zmiany trzech członków w pięcioosobowej Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza w nowym składzie zebrała się na swoim pierwszym posiedzeniu w dniu  20 stycznia 2016 roku, podejmując decyzję o powołaniu z dniem 1 lutego na stanowisko prezesa zarządu Grzegorza Pawlaka, pełniącego w ostatnim czasie rolę dyrektora generalnego w spółce córce na Ukrainie, będącego już w przeszłości prezesem. Stanowisko wiceprezesa powierzono Krzysztofowi Pióro, który od maja 2015 roku zarządzał grupą kapitałową Plast-Box SA w formule jednoosobowego zarządu.
 
- Plast-Box ma za sobą udany 2015 rok, wbrew wielu przeciwnościom, chociażby takim jak wysokie ceny surowca - powiedział Grzegorz Pawlak. - Zmiany, które nastąpiły w akcjonariacie i Radzie Nadzorczej spółki stabilizują jej sytuację i dają możliwość realizacji ambitnej strategii na lata 2016-2021. Zamierzamy stale i konsekwentnie rosnąć, zwiększając wartość akcji, pozostając spółką dywidendową. Zrobimy wszystko co możliwe, żeby wykazać inwestorom, że warto inwestować w nasze akcje, że jesteśmy podmiotem działającym na bardzo perspektywicznym rynku i posiadającym mocne fundamenty.

Grzegorz Pawlak jest przedsiębiorcą i współzałożycielem Plast-Boxu, rozwijającym spółkę od lat. Krzysztof Pióro to manager z 20-letnim doświadczeniem w zarządzaniu spółkami produkcyjnymi, działającymi w skali międzynarodowej. Współpracowali już ze sobą w latach 2012-2013, oraz współdziałają w okresie od maja 2015. 

- W roku 2016 chcemy zrealizować inwestycje w maszyny i formy, aby zwiększyć nasze moce produkcyjne i wprowadzić do sprzedaży nowe produkty, które uzupełnią i wzmocnią ofertę Plast-Boxu - mówi Krzysztof Pióro. - To będzie dla nas dobry rok.

Głównymi udziałowcami Plast-Boxu są: Paravita Holding Limited (24,39 proc. akcji), Grzegorz Pawlak wraz z Ewą Pawlak (13,22 proc.), Leszek Sobik (10,27 proc.), Gamrat SA (10,51 proc.), Nargara Investments Limited (9,91 proc.) i Krzysztof Moska (7,22 proc.). Do pozostałych akcjonariuszy należy 24,40 proc. akcji.