II Kongres Przemysłu Opakowań już w październiku

II Kongres Przemysłu Opakowań…
Drugi Kongres Przemysłu Opakowań odbędzie się 1 października br. Termin nie jest przypadkowy, bo właśnie tego dnia przypada Dzień Opakowań ustanowiony przez Polską Izbę Opakowań. Wydarzenie będzie towarzyszyło Międzynarodowym Targom Techniki Pakowania i Logistyki Taropak oraz Międzynarodowym Targom Żywności Polagra Food, które odbywać się będą na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w dn. 28 września – 2 października.

Kongres będzie próbą odpowiedzi na pytanie: Jakich opakowań oczekuje społeczeństwo i gospodarka w najbliższych latach? W programie Kongresu przewidziano referaty poświęcone opakowaniom żywności, leków, kosmetyków oraz wyrobów przemysłowych.

Opakowanie jest ważnym czynnikiem rozwoju cywilizacyjnego kraju, a polski przemysł opakowań zajmuje poczesne miejsce w Europie. Ważne jest utrzymanie i umacnianie tej pozycji, dlatego też celem kongresu jest zainicjowanie dyskusji i działań na rzecz doskonalenia opakowań wytwarzanych przez krajowy przemysł opakowań. Stąd także hasło Kongresu: "Innowacyjne opakowania dla innowacyjnych produktów".

Kongres to nie tylko interesujące prezentacje. Na 30 września zaplanowano zwiedzanie przez uczestników kongresu targów Taropak oraz Polagra Food. W trakcie kongresu w ramach zaplanowanych nieco wydłużonych przerw kawowych oraz przerwy na lunch uczestnicy będą mogli w kuluarowej atmosferze zawrzeć nowe znajomości. Okazją do zdobycia nowych kontaktów będzie również wieczorna Kongresowa Gala (1 października, godz. 18). W dniu 2 października organizatorzy zarezerwują specjalne pomieszczenie na pokongresowe spotkania użytkowników i producentów opakowań.

W przypadku zgłoszenia uczestnictwa i wniesienia opłaty przed 31 lipca br., koszt uczestnictwa wynosi 400 zł + VAT 23 proc. (ogółem 492 zł). Każda dodatkowa osoba z tej samej firmy wnosi opłatę w wysokości 300 zł + VAT 23 proc. (ogółem 369 zł). Członkowie Polskiej Izby Opakowań korzystają z 50-procentowej zniżki. Każda osoba reprezentująca firmę zrzeszoną w Izbie wnosi opłatę w wysokości 200 zł netto (246 zł brutto). Osoby, które zgłoszą swoje uczestnictwo po 31 lipca 2014 wnoszą opłatę w wysokości 480 zł (netto) od osoby. Każda dodatkowa osoba z tej samej firmy wnosi opłatę w wysokości 320 zł netto. Warunki uczestnictwa dla członków Polskiej Izby Opakowań nie ulegają zmianie po 31 lipca. Termin zgłoszeń uczestnictwa w kongresie upływa w dniu 31 sierpnia 2014 r.

Zalety uczestnictwa w kongresie są wielorakie - uczestnicy będą mogli osobiście wziąć udział w debacie o kierunkach i warunkach rozwoju opakowań, pozyskać wiedzę o czynnikach determinujących rozwój opakowań oraz wymienić się doświadczeniami i nawiązać nowe kontakty z producentami i użytkownikami opakowań.

Ponadto uczestnicy kongresu otrzymają książkowe wydanie kongresowych referatów, swego rodzaju biblię opakowaniową - książkę angielskich autorów "Technika pakowania. Podstawy. Materiały. Procesy wytwarzania", karnet upoważniający do bezpłatnego, wielokrotnego wstępu na targi Taropak i Polagra Food oraz wezmą udział w Kongresowej Gali.

W programie m.in.: Wręczenie dyplomów laureatom plebiscytu na tytuły: "Zasłużony dla Przemysłu Opakowań" oraz "Firma zasłużona dla przemysłu opakowań", wręczenie nagród i wyróżnień w Konkursie PakStar i wiele innych.

Patronem honorowym Kongresu jest wicepremier i minister gospodarki, Janusz Piechociński.