III Spotkanie praktyków przetwórstwa i tworzyw sztucznych

III Spotkanie praktyków przetwórstwa i tworzyw sztucznych
W pięknej, audiowizualnej auli budynku B-4 Politechniki Wrocławskiej zgromadziło się 16.02.2007 ponad osiemdziesiąt osób. To tyle co przeciętnie osób gromadzi się na każdym Spotkaniu Praktyków, które Laboratorium Tworzyw Sztucznych Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji na Wydziale Mechanicznym Pwr. organizuje mniej więcej co pół roku.

Spotkania te umożliwiają zainteresowanym firmom wymianę informacji na tematy ważne dla przemysłu przetwórczego tworzyw i nawiązywanie bezpośrednich kontaktów między sobą oraz z pracownikami, doktorantami i studentami Politechniki. Dla tych, których zapraszamy do pokazania swych prezentacji, jest to okazja do spopularyzowania nowych materiałów polimerowych oraz rozwiązań technologicznych i konstrukcyjnych, a także podyskutowania o problemach przetwórców.

Otwierający spotkanie dyrektor ITMiA PWr prof. Edward Chlebus zaakcentował znaczenie współpracy przemysłu tworzyw polimerowych z placówkami naukowymi. Dobrą ilustracją pożytków z takiej współpracy było wystąpienie dr. hab. inż. Jacka W. Kaczmara, prof. PWr, który jako kierownik Laboratorium Tworzyw Sztucznych przedstawił obecnym jego działalność i plany rozwoju. Pracuje się tu nad wytwarzaniem kompozytów polimerowych umacnianych włóknami konopnymi i lnianymi, wytwarzaniem elementów polimerowych pokrywanych warstwami materiałów tłumiących promieniowanie elektromagnetyczne i wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów hybrydowych stal - polimer metodą wtryskiwania a także wtryskiwaniem ze wspomaganiem gazem.

Jako pierwszy z zaproszonych wystąpił dr inż. Leszek Chwalisz z firmy SOLVAY ADVANCED POLYMERS. Omówił „Zastosowanie tworzyw zaawansowanych z grupy HT (high tech)” przedstawiając parametry wpływające na tolerancje wymiarowe wyprasek i dokonał przeglądu tworzyw z grupy HT produkowanych przez firmę SOLVAY: polieterosulfonu (PES), polieteroimidu (PEI), poli(sulfonu fenylenu) (PPSU), polisulfonu (PSU).

Pan dr Chwalisz przedstawia firmę SOLVAYKolejną prezentację przygotowaną przez dr Nicolangelo Peduto z ulokowanego we Włoszech działu badawczo-rozwojowego firmy RHODIA ENGINEERING PLASTICS zaprezentowała Pani Jolanta Rak z firmy RHODIA POLYAMIDE POLSKA. Omówiła metody syntezy i określania właściwości poliamidów, a także ich rodzaje i zastosowania – szczególnie poliamidów 6 i 66 („POLYAMIDES :Synthesis and characterisation”). Przedstawiła także wyniki badań jak stopień nawilżania poliamidów wpływa na ich własności użytkowe. Podobnie omówiony został wpływ napełniaczy stosowanych do wzmacniania poliamidów. Pokazano ponadto innowacje w przetwórstwie tych materiałów.

Czytaj więcej: Konferencje 191