Inicjatywa pracowników "Chemeko" - Podzielmy się 1% podatku

Inicjatywa pracowników "Chemeko"…
Trwa gorący okres rozliczeń podatkowych i w związku z tym, w pierwszych dniach marca, pracownicy Spółki „Chemeko” z Włocławka zaproponowali swoim kolegom i całej społeczności pracowniczej Grupy ANWIL SA podzielenie się swoim podatkiem w ramach akcji 1 procent. Apel o włączenie się do akcji umieścili na własnej witrynie internetowej, w biuletynie firmowym, w „Bazie” – gazecie zakładowej ANWIL-u i tamtejszym radiowęźle, oraz w mediach regionu.

Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą pomniejszyć podatek dochodowy - wynikający z zeznania rocznego (PIT 36 i PIT 37) - o kwotę stanowiącą 1% podatku należnego, przekazując tę kwotę na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Jak piszą inicjatorzy z „Chemeko” w swym apelu do innych pracowników Grupy ANWIL:
„Jeden z najgłębszych sekretów życia polega na tym, że tylko to wszystko, co robimy dla innych, jest tym, co naprawdę warto robić”. Słowa Lewisa Carrolla są świadectwem, że wspólne działanie ma sens. Znakomicie pasują do naszej inicjatywy, do której gorąco zachęcamy. Losy propozycji zależą tylko i wyłącznie od dobrej woli każdego z nas. Nikt nikogo nie zmusza do tej dobroczynnej postawy społecznej, nikt nawet nie będzie sprawdzał kto się włączył a kto nie. Chodzi przede wszystkich o zachęcenie do udziału w tym społecznym obdarowywaniu podatkiem, o rozpowszechnienie informacji i wskazówek jak to zrobić. Pomyślcie: Ministerstwo Finansów podało, że z możliwości oddania części podatku skorzystało w rozliczeniu za 2005 rok 1 148 mln osób, wspierając w ten sposób cele społeczne kwotą w wys. 61 mln zł !!! Czy w tym roku będzie ich więcej – zależy od nas samych.

Jeden z inicjatorów tego przedsięwzięcia, Roman Łąkowski, kierownik zespołu mechanicznego Spółki „Chemeko”, należącej do Grupy ANWIL SA tak tłumaczy inicjatywę:
„Wszyscy narzekamy na otaczającą nas rzeczywistość, a właśnie teraz nadarza się okazja, aby niewielkim wysiłkiem zmienić coś na lepsze. Kiedy rozmawialiśmy o tym w gronie pracowników, doszliśmy do wniosku, że potrzeba naprawdę tylko odrobinę wysiłku, Wypełniając roczny PIT możemy wybrać szlachetny cel, który zasilimy kwotą równą 1 proc. należnego fiskusowi podatku. Nam podatnikom nie robi to różnicy , bo i tak podatek musimy zapłacić. Jedyny problem, to podjęcie trudu samodzielnego rozliczenia ze skarbówką. Chcielibyśmy, aby pieniądze pracowników spółek Grupy ANWIL trafiły do osób potrzebujących w naszym mieście lub regionie. To taki nasz lokalny patriotyzm. Kwestią pozostawało tylko rozpropagowanie akcji. Niewiele się zastanawiając wzięliśmy się do roboty.”

W materiale informacyjnym przygotowanym przez załogę „Chemeko”, opisano 8 prostych kroków postępowania. Oto one:
KROK 1 - WYBIERZ ORGANIZACJĘ
Wybierz jedną lub kilka organizacji pożytku publicznego, którym chcesz przekazać 1% swojego podatku. Listę zarejestrowanych organizacji pożytku publicznego można znaleźć w:
  • ogólnopolskiej bazie sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego
  • wyszukiwarce podmiotów organizacji pożytku publicznego, prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Sądowy

KROK 2 - SPRAWDŹ DANE ORGANIZACJI
Sprawdź dane organizacji konieczne do dokonania wpłaty:
  • dokładna nazwa
  • adres
  • numer konta bankowego
Wszystkie informacje można uzyskać również od samych organizacji np. znaleźć na ich stronach internetowych.

KROK 3 - WYPEŁNIJ PIT I OBLICZ 1% PODATKU
Wypełnij odpowiedni formularz PIT (PIT-36, PIT-37, PIT-28) i ustal wysokość należnego podatku. Oblicz ile wynosi 1% należnego podatku i wpisz tę kwotę w odpowiednią rubrykę formularza PIT:
- dla PIT-36 jest to pozycja nr 179
- dla PIT-37 jest to pozycja nr 111
Uwaga: Nie składaj zeznania przed dokonaniem wpłaty!

KROK 4 - WYPEŁNIJ DOKUMENT WPŁATY
Dokument wpłaty musi zawierać:
  • imię i nazwisko wpłacającego
  • adres wpłacającego
  • kwotę dokonanej wpłaty
  • nazwę organizacji, na rzecz której dokonujesz wpłaty
  • tytuł wpłaty np. "wpłata 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego".

KROK 5 - DOKONAJ WPŁATY
Obliczoną kwotę wpłać na konto wybranej organizacji, w terminie do 30 kwietnia jednak nie później niż do dnia złożenia zeznania. Możesz to zrobić w banku (także internetowym) lub na poczcie. Warto wiedzieć, że opłata za przesyłkę została obniżona z 2,5 zł o 1zł.

KROK 6 - ODLICZ 1% OD PODATKU
Od podatku, który masz zapłacić odejmij obliczoną uprzednio kwotę (krok 3).
Pamiętaj, że wysokość wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego może przekraczać kwotę stanowiącą 1% twojego podatku, lecz podatek możesz pomniejszyć jedynie o 1% należnego podatku.

KROK 7 - ZŁÓŻ ZEZNANIE
Wypełnione zeznanie złóż do dnia 30 kwietnia w urzędzie skarbowym. Pokwitowanie dokonanej wpłaty zachowaj do ewentualnego wglądu organu podatkowego.

KROK 8 - REZULTAT
W przypadku nadpłaty organ podatkowy (naczelnik urzędu skarbowego) dokona zwrotu kwoty stanowiącej 1% podatku. W pozostałych przypadkach podatek podlegający wpłacie do urzędu skarbowego zostanie pomniejszony o wpłatę na rzecz organizacji pożytku publicznego do wysokości 1% podatku należnego.

Czytaj więcej: Podatki 17