Interesujące opakowanie Stora Enso

Interesujące opakowanie Stora…
Koncern Stora Enso wprowadził do swojej oferty nowego rodzaju opakowanie na leki. To bardzo ciekawe rozwiązanie umożliwiające dokładne śledzenie tego, co, kiedy i w jakich ilościach pacjent przyjmuje. Ma ono usprawnić kontakt między chorym i lekarzem.

Rozwiązanie o nazwie Stora Enso Pharma DDSi Wireless zaprezentowane zostało po raz pierwszy podczas niedawnych targów Pharmapack w Paryżu. Ma ono zwiększyć wydajność całego procesu opieki medycznej i realizacji przepisanych recept przez pacjentów. A wszystko za sprawą technologii bezprzewodowej, która umożliwia kontrolę w czasie rzeczywistym przyjmowanych leków.

Opakowanie Stora Enso Pharma DDSi Wireless bazuje na przewodzącej impulsy elektryczne farbie oraz wykonanej z kartonu typu blister wkładce, połączonej z modułem komórkowym, wchodzącym w skład całego pakietu. Taki zestaw pozwala na śledzenie każdego egzemplarza leku opuszczającego opakowanie – informacja z tym związana jest natychmiast przesyłana do modułu komórkowego, a stamtąd – za pośrednictwem technologii bezprzewodowej typu GPS czy GPRS – przekazywana do systemów elektronicznego zapisu opieki medycznej. To pozwala na śledzenie w czasie rzeczywistym poczynań pacjenta, podjęcie ewentualnej interwencji przez lekarza, czy też wprowadzanie przez niego zmian w prowadzonej kuracji.

Stora Enso, Pharmapack 2011,  Pharma DDSi Wireless


Nowe rozwiązanie oferuje liczne możliwości dla dostawców usług medycznych. Wśród nich warto wymienić m.in. wysyłanie wiadomości głosowych lub smsów do pacjentów oraz osobiste wizyty lekarza w przypadku, gdy ważny lek nie został zaaplikowany na czas, o czym informuje system. Z kolei pacjenci mogą dokonywać wyboru, do kogo mają być dostarczane informacje o aplikowanym leku. Dzięki temu członkowie ich rodzin, aptekarze, lekarze i przedstawiciele ośrodków leczenia mogą zapewnić bardziej wydajną opiekę medyczną i interweniować w sytuacji, gdy niezbędne są zmiany w kuracji.

Czytaj więcej: Opakowania 1342 Medycyna 118

brak
 

Stora Enso Polska jest filią koncernu Stora Enso, odpowiedzialną za sprzedaż wszystkich jego produktów na rynku polskim.

Polska