Inwestycje w Grupie Synthos

Inwestycje w Grupie Synthos
Synthos przyspiesza inwestycję w nowe gatunki kauczuków i kontynuuje rozpoczęte projekty inwestycyjne. Największy z nich już niebawem pozwoli spółce na rozpoczęcie produkcji zaawansowanych technologicznie kauczuków polibutadienowych.

Kauczuki polibutadienowe, które produkowane będą według zakupionej od firmy Michelin technologii neodymowej (PBR Nd), należą do najnowszej na świecie generacji kauczuków stosowanych do produkcji opon. Z uwagi na lepsze własności i nowe wymagania europejskie wobec parametrów opon, wypierają z rynku kauczuki produkowane w innej technologii.

Technologia neodymowa jest bardziej przyjazna dla środowiska i powoduje mniejsze zużycie mediów energetycznych niż w dotychczas stosowanych instalacjach, stosuje się tu ponadto rozpuszczalnik z grupy niearomatycznych. Opony, do produkcji których stosuje się kauczuki polibutadienowe, wykazują znakomitą odporność na obciążenia dynamiczne przy jednoczesnej wysokiej odporności na ścieranie. Własności te pozwalają na wydłużenie okresu ich użytkowania oraz na istotne obniżenie oporów toczenia, a przez to zmniejszenie zużycia paliwa.

Fabryka firmy Synthos

- Michelin, jako dostawca technologi, będzie zgodnie z wieloletnim kontraktem odbiorcą części produkcji. Pozostałą cześć produkcji będziemy sprzedawać pod własną marką do innych producentów w Europie i na świecie. Zainteresowanie produktem potwierdzili już wszyscy główni producenci opon. Rynek będzie notował wzrost popytu na kauczuki PBR Nd z uwagi na przyjętą w maju tego roku uchwałę Parlamentu Europejskiego, określającą maksymalne dopuszczalne wartości związane z eksploatacją opon samochodowych, tj. opory toczenia, hałas, przyczepność, wytrzymałość na pękania – mówi Dariusz Krawczyk, Prezes Zarządu Synthos. - Nałożone na producentów opon obostrzenia skutkować będą tym, że bez zastosowania mieszanki kauczuków PBR Nd bardzo trudno będzie wyprodukować opony spełniające nowe unijne wymagania.

Inwestycja realizowana jest w zakładzie w Czechach. Firma posiada wszelkie niezbędne pozwolenia na prowadzenie inwestycji. Aktualnie kończy prace związane z przygotowaniem terenu pod budowę nowej instalacji. Wkrótce rozpoczną się roboty fundamentowe, równolegle zamawiane są pierwsze urządzenia i aparaty. Inwestycja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem, zgodnie z którym pierwsze dostawy produktu mają nastąpić w połowie 2011 roku. Biorąc pod uwagę obecne zaawansowanie projektu, możliwe jest jednak wcześniejsze uruchomienie produkcji.

Również w zakładzie w Czechach prowadzona jest budowa nowej instalacji butadienu i rafinatu 1 w ramach joint-venture z Unipetrol. Po uruchomieniu produkcji spółka Butadien Kralupy dostarczała będzie do Synthos Kralupy butadien – główny surowiec do produkcji kauczuków, a równolegle produkowany rafinat dostarczany będzie do spółek powiązanych z Unipetrol.

Zakończenie inwestycji nastąpi w pierwszym kwartale 2010 r. Na ukończeniu jest ponadto inwestycja prowadzona w zakładzie Synthos Dwory, obejmująca robotyzację końcówki linii produkcyjnej kauczuków styrenowo-butadienowych.

Wartość realizowanych w grupie Synthos inwestycji wyniesie w ciągu najbliższych dwóch lat około 100 milionów euro.