Jak zmniejszyć ilość opakowań w ramach implementacji gospodarki obiegu zamkniętego?

Według Komisji Europejskiej przemysł będzie musiał pokryć koszt netto – mówi Jakub Tyczkowski. Są to wszystkie koszty, które powstają od momentu wrzucenia odpadu do pojemnika do momentu przekazania odpadu do recyklera. Jeżeli popatrzymy na koszty wynikające z kalkulacji kosztu netto, to według naszych analiz mogą one wrozsnąć dla przemysłu - średnio 20-30-krotnie.

Podczas debaty wskazano również na sprzeczności, które występują w polityce UE. Z jednej strony oczekuje się, żeby ograniczać ilość opakowań. Z drugiej strony Komisja Europejska oczekuje, że przemysł spożywczy będzie ograniczać kaloryczność diety obywateli, na przykład oferując im produkty w mniejszych porcjach. Dzielenie produktów na mniejsze porcje będzie się przyczyniać do zwiększenia ilości opakowań.Dużą barierą w zwiększeniu poziomu opakowań pochodzących z recyklingu jest poziom akceptacji takich rozwiązań ze strony konsumenta. W wielu przypadkach to właśnie klient odrzuca produkt i nie chce go kupować. Przykładem są np. butelka zwrotna PET, która po kilku użyciach robi się po prostu brzydka czy szklana butelka do wódki, która zrobiono z recyklingu nie będzie wystarczająco przejrzysta.

Na nowe sposoby zbierania odpadów opakowaniowych tzw. post konsumenckich zwróciła uwagę Edyta Urbaniak-Konik z SUEZ Polska. Przykładem jest system tzw. boxów, które trafiają do klienta wraz z nowym zamówionym on-line produktem – Przy dostawie nowego produktu kurier odbiera również odpady. Takie innowacyjne podejście do zbiorki odpowiada pewnej grupie konsumentów. Mamy to sprawdzone. Wiemy w SUEZ, że nie ma odpadów nienadających się do recyklingu, są odpady, których recykling jest nieopłacalny. SUEZ rocznie przeznacza ponad 74 mln euro na badania i rozwój w ramach 6 centrów badawczo-rozwojowych. W naszych laboratoriach takich jak PLASTLab, trwają analizy charakterystyk i testy tworzyw sztucznych w celu formułowania nowych produktów z tworzyw sztucznych. Jesteśmy gotowi na zmianę w gospodarowaniu zasobami, ale powinna nastąpić zmiana systemu i zasad zbierania i przetwarzania dedykowanych odpadom opakowaniowym. Koszty recyklingu opakowań powinien ponieść wprowadzający w rynek produkty w opakowaniu. Powinien mieć on również szansę decydowania o zamykaniu obiegu z wykorzystaniem swojego odpadu. Dlatego konieczna jest zmiana funkcjonowania organizacji odzysku w Polsce.

Jak podsumowali uczestnicy debaty, aby zmniejszyć ilość opakowań konieczna jest przebudowa całej gospodarki i wypracowanie innowacji oraz technologii umożliwiających skuteczniejszą ich segregację i zagospodarowanie. Pomimo wzrostu zasobności społeczeństwa konsumpcja opakowań maleje, co spowoduje, że coraz więcej opakowań będzie musiało zostać przetworzonych. Jest to jednak w tej chwili ogromna bariera, niemożliwa do pokonania bez większego skoku technologicznego, który będzie kosztowny ze względu na konieczność dużych nakładów na badania i rozwój.

Partnerami projektu „W kierunku gospodarki cyrkularnej – rekomendacje rozwoju i implementacji praktycznych rozwiązań dla biznesu” są: Jeronimo Martins, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań, Remondis, Stena Recycling, SUEZ Polska.

Źródło: Instytut Innowacyjna Gospodarka

Zdjęcie: Designed by Freepik