Jakość rzadko przychodzi sama

... podstawą każdej kontroli procesu

Każda zmiana procesu - czy to z powodu zmian ustawień wtryskarki, niezbalansowania systemów gorącokanałowych, czy też zmian lepkości związanych z różnymi partiami tworzywa - nieuchronnie wiąże się z koniecznością ponownego ustawiania punktu przełączenia i ciśnienia docisku. Jeśli przełączanie nie jest automatycznie regulowane, każda zmiana oznacza, że wtryskiwane są różne ilości tworzywa, co nieuchronnie prowadzi do wahań jakości.

Systemy Priamus automatycznie rozpoznają, kiedy stopiony materiał napotka czujnik temperatury. Pozwala to kompensować różne prędkości przepływu w gnieździe, a punkt przełączenia i ciśnienie docisku jest automatycznie regulowane. Bez rozpoznania frontu stopionego tworzywa i automatycznej regulacji przełączania, automatyczne sterowanie procesem jest praktycznie niemożliwe do zrealizowania.

Automatyczne balansowanie systemu gorącokanałowego

Aby zapewnić jednoczesne wypełnienie wszystkich gniazd, szczególnie w przypadku form wielogniazdowych, zaleca się najpierw balansowanie gorących kanałów. System kontroli Priamus (typ: 7080A Fillcontrol Control H) dzięki wykryciu i analizie frontu stopionego tworzywa określa różne czasy napełniania dla każdego z gniazd. W stanie niezbalansowanym poszczególne dysze gorącokanałowe są automatycznie regulowane, aż do osiągnięcia identycznych czasów napełniania we wszystkich gniazdach (Rys. 2).

czolo-stopionego-tworzywa-sztucznego-jest-automatycznie
Rys. 2. Czoło stopionego tworzywa sztucznego jest automatycznie rozpoznawane w każdym gnieździe, gdy dotrze do czujnika temperatury. Najlepiej, aby pierwszy rozpoznany sygnał był wykorzystywany do automatycznego przełączania ciśnienia docisku; wszystkie cztery sygnały są wykorzystywane do balansowania gorącego kanału. Napełnianie czterech gniazd odbywa się jednocześnie tylko w stanie zbalansowania.

Jak wspomniano powyżej, profile ciśnienia nie mają liniowej zależności z profilami temperatury (Rys. 3). Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że sygnały z czujnika temperatury są wysyłane dokładnie w momencie dotknięcia go przez stop tworzywa. Z drugiej strony, różnica ciśnienia między gniazdami nie jest stała, ale zmienia się wraz z jego wzrostem.

w-stanie-rownowagi-krzywe-cisnienia-sa-rozne
Rys. 3. Również w stanie zbalansowania, krzywe ciśnienia są różne w czterech gniazdach. W powiększonym fragmencie wykresu (po prawej) można zauważyć, że różnica czasu napełniania wynikająca z krzywej temperatury nie odpowiada różnicy wynikającej z krzywej ciśnienia.

W celu zilustrowania sposobu balansowania gorących kanałów, temperatury dysz gorącokanałowych zostały celowo mocno zmienione, a następnie automatycznie regulowane do stane zbalansowania. Jednocześnie, w celu optycznej kontroli różnych długości ścieżek przepływu (gorące kanały zbalansowanie i niezbalansowane) (Rys. 4), wybrano podstawowe ustawienia, w którym formowane wypraski nie są całkowicie wypełnione.

rozne-dlugosci-sciezek-przeplywu-w-stanie
Rys. 4. Różne długości ścieżek przepływu w stanie niezbalansowanym (po lewej) wyraźnie różnią się od mniej więcej identycznych długości ścieżek przepływu w stanie zbalansowanym (po prawej).

W zależności od geometrii wypraski, kilka milisekund różnicy w przepływie tworzywa pomiędzy gniazdami wystarcza do uzyskania stanu niezbalansowania. Wyniki pokazują, w jaki sposób zmienia się waga wyprasek z czterech gniazd, a następnie stopniowo przywracany jest stan zbalansowany przez system sterowania (Rys. 5).
rownowazenie-goracych-kanalow-ma-wplyw-na-wage
Rys. 5. Balansowanie gorących kanałów ma bezpośredni wpływ na wagę wypraski. W cyklu 1543 waga czterech formowanych wyprasek różni się znacznie z powodu braku równowagi termicznej, podczas gdy po ich zbalansowaniu (cykl 2.140) osiągana jest praktycznie ta sama waga części.

Reportaże

Forum