Japońskie maszyny przyjadą do Düsseldorfu

Japońskie maszyny przyjadą… Po raz pierwszy poza swoim macierzystym rynkiem firma JSW zaprezentuje na targach K swój ostatni wynalazek - dwuślimakową wytłaczarkę TEX 44 Alpha III, zapewniającą wysoką efektywność procesów - compoundingu, produkcji masterbatchy, odparowywania, peletyzacji podwodnej, odwadniania gum i elastomerów itp. Nowa maszyna może być wykorzystywana zarówno do przetwarzania standardowych tworzyw, jak i najnowszych tworzyw konstrukcyjnych.

Wyglądem nowa wytłaczarka przypomina poprzedniczkę, maszynę TEX Alpha II, jednak w konstrukcji nowego urządzenia nacisk położono na zwiększenie produktywności. Dzięki temu przetwórcy otrzymują wyższą przepustowość, a temperatura tworzywa podczas procesu, w którym zmniejszono prędkość ślimaka, została obniżona. Jak wykazały testy wydajności, takie jednoczesne obniżenie temperatury i podniesienie produktywności jest możliwe, a dodatkową korzyścią jest przy tym znaczna oszczędność energii.

Podwyższenie o 35 proc. momentu obrotowego w stosunku do poprzedniego modelu uzyskano poprzez zastosowanie nowej konstrukcji skrzyni biegów, przekładni i łożysk. Dzięki szerszemu oknu procesowemu zwiększyła się też moc mieszania. Proces charakteryzuje się też większym poziomem bezpieczeństwa - mechaniczny regulator momentu obrotowego odcina połączenie ze ślimakiem w przypadku wykrycia znacznych nieprawidłowości w pracy maszyny, przez co sprzęt zabezpieczony jest przed kosztownym uszkodzeniem lub przestojem. Nowy system napędu zawiera potężny silnik trójfazowy. Wykorzystuje on system chłodzenia cieczą zamiast głośnego chłodzenia powietrzem. We wszystkich elementach konstrukcji napędu, inżynierowie JSW położyli duży nacisk na zastosowanie prośrodowiskowych rozwiązań ograniczających konsumpcję energii.

Czytaj więcej:
Targi 1280