Jubileuszowe Forum Ekologiczne w Toruniu

Jubileuszowe Forum Ekologiczne… Rozpoczynające się w środę w Toruniu Forum Ekologiczne Branży Chemicznej to już dziesiąta edycja imprezy organizowanej przez Sekretariat Programu Odpowiedzialność i Troska. Podczas trzydniowego spotkania odbywającego się w Hotelu Copernicus przy Bulwarze Filadelfijskim przedstawiciele firm i instytucji działających w branży chemicznej, ludzie nauki oraz prawnicy podejmować będą tematy związane z ekologicznym wymiarem funkcjonowania przemysłu chemicznego.

W czasie tegorocznego spotkania organizatorzy przewidzieli dwie sesje tematyczne. Referaty prezentowane w pierwszej z nich - zatytułowanej Społeczna odpowiedzialność biznesu - nowy standard zarządzania - będą dotyczyły różnych aspektów działań z obszaru CSR w polskich realiach. Stan wdrażania tych działań omówi w swoim wystąpieniu Irena Piechola z PwC, zaś optykę przedsiębiorcy w tym zakresie przedstawi Zenon Pokojski z Grupy Azoty Puławy SA. Tomasz Gasiński, ekspert w zakresie zrównoważonego rozwoju, zreferuje problem zarządzania ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju. Przedstawicielka Ministerstwa Gospodarki, Jacqueline Kacprzak, przedstawi możliwości wsparcia działań CSR w firmach w świetle nowej perspektywy finansowej UE, a Krzysztof Łokaj z PIPCh omówi wpływ polityki klimatycznej na działalność polskich firm chemicznych.

W czwartek tematem wiodącym spotkania będzie Społeczna odpowiedzialność biznesu a prawo ochrony środowiska. Zagadnienie praw stron w sprawach związanych z wydawaniem pozwoleń w zakresie emisji omówi prof. Zbigniew Bukowski z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, zaś problem postępowania kompensacyjnego w przypadku przekroczenia standardów jakości powietrza podejmie prof. Marek Górski z Uniwersytetu Szczecińskiego. Prof. Bartosz Rakoczy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zreferuje zagadnienie udziału społeczeństwa w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy szkodowej. Czwórka prawników - Miłosz Tomasik (CMS Cameron McKenna Dariusz Greszta Spółka Komandytowa), mecenas Krzysztof Gruszecki, mecenas Magdalena Bar (Wspólnik Kancelaria Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy) oraz adwokat Dominik Wałkowski (Kancelaria Wardyński i Wspólnicy sp.k.) - przedstawi kolejno kwestie związane z obowiązkami informacyjnymi przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska, udziałem społeczeństwa w postępowaniach w przedmiocie określenia uwarunkowań środowiskowych, planowanych zmian w dyrektywie EIA oraz odpowiedzialności za zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego w transakcjach, w których przedmiotem są nieruchomości.

W czasie konferencji zostaną wręczone firmom certyfikaty Ramowego Systemu Zarządzania RC. Podsumowanie konferencji, dyskusja oraz zakończenie forum nastąpi w piątek, 13 grudnia.

Czytaj więcej:
Ekologia 660