KE zdecyduje o przyszłości toreb z tworzyw

KE zdecyduje o przyszłości…
Według danych Komisji Europejskiej, przeciętny Europejczyk zużywa rocznie 198 toreb z tworzyw sztucznych. I choć ich zalety są bezsprzeczne, wciąż problemem pozostaje kwestia zagospodarowania odpadów, z których wiele trafia do środowiska, m.in. do mórz i oceanów. W ten sposób odpady z tworzyw stają się niebezpieczne nie tylko dla ekosystemów morskich, lecz także ludzi.

Janez Potočnik, unijny komisarz ds. środowiska, zamierza doprowadzić do ograniczenia zużycia toreb wykonanych z tworzyw. Głównym założeniem projektu, który zostanie przedstawiony dziś w Brukseli, ma być możliwość wprowadzenia przez poszczególne państwa własnych celów w zakresie ograniczenia zużycia toreb z tworzyw, zwłaszcza tzw. jednorazówek. W przyszłości poszczególne państwa będą mogły zdecydować, czy będą chciały wprowadzić opłaty bądź podatki za torby, czy też wprowadzą całkowity zakaz używania toreb. Wprowadzenie tego typu regulacji nie było to dotąd możliwe ze względu na obowiązującą dyrektywę opakowaniową.